Aktuellt

Sårbar eller säker med AI?

”Med den snabba utvecklingen av teknik och den ökande komplexiteten i cyberhot spelar artificiell intelligens (AI) en alltmer avgörande roll inom cybersäkerhet.” Så självsäkert skriver AI om sig själv på en fråga om kopplingen mellan AI och cybersäkerhet – och det stämmer förstås – AI ger en mängd möjligheter för att stärka cybersäkerheten. Men AI har inte bara goda sidor, det gör oss också mer sårbara.

Vägen till ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

Medarbetarna är den största tillgången i er verksamhet. Men hur skapas en miljö där alla har möjlighet att blomstra?

AI: the best thing for business since coffee

Like a lot of agencies, we wonder what the future of communication will look like when we harness the power of AI. To this end, we had a short dialogue with ChatGPT to see how it could structure and then refine a text.

Tillsammans för en ledande position

Att respektera och arbeta proaktivt med mänskliga rättigheter i verksamheten är inte bara ett krav, utan det är också avgörande för att företagen ska kunna upprätthålla sitt sociala ansvar, begränsa risker och stärka varumärkets rykte.

SEAS THE DAY

After nearly 20 years of talks, a historic treaty was signed during the first weekend in March to protect 30% of the seas outside national boundaries.

Coping with an uncertain world

We are living in an age of uncertainty – and the current global landscape suggests that the 2020s will be turbulent.

Cyberhotet – ett reellt hot

Vi läser om det nästan varje dag – cyberattacker, hackerattacker, överbelastningsattacker. Statistiken talar sitt tydliga språk. Globalt ökade antalet attacker med 38% under 2022 i jämförelse med året innan. Det innebär ett genomsnitt på 1168 attacker per vecka och organisation.

Nu stärker vi vår kompetens med två nya medarbetare!

Involve växer och vi är otroligt glada att under hösten fått välkomna två nya kollegor till vårt team - webbutvecklaren Karoline Mann och projektledaren Alice Edholm.

Digitalt lärande - nyckeln till snabbare förändring

Forskning visar att effekten av digitalt lärande är betydligt högre än det traditionella ”klassrumslärandet” – utan tiden och rummets begränsning i det fysiska lärandet når man alla direkt och mer effektivt.

Om hur vi lär oss – små portioner över längre tid

Öka effekten av lärandet upp till sju gånger! Det är innebörden i The Science of Spacing – helt enkelt genom att dela upp lärandet över tid och i mindre delar.

Fler artiklar: