2021-02-11

Ladda företagskulturen för långsiktig framgång!

Vi håller ut och håller i. Vår uthållighet prövas. Men snart kommer vaccinet oss till del. Albert Einstein menade att ur varje kris kommer stora möjligheter. Och även om vi inte kommer att gå tillbaka till hur det var innan, så kommer vägen till, och etableringen av det ”nya normala” att innebära många möjligheter till positiv förändring för företag och organisationer, inte minst i vårt sätt att arbeta.

Vår väg mot det ”nya” bär givetvis nya former av osäkerhet, men möjligheterna att ta med sig erfarenheter från hur vi arbetat under pandemin - när det gäller sättet att arbeta, hur vi kan använda oss av ny teknik och snabbare implementera tekniken, hur vi kan skapa framgångsrika teams, ta bort onödig administration och ta beslut på effektivare sätt  - är många.

En av de viktigaste insikterna är en ökad förståelse för hur empati och medkänsla kan skapa en arbetsplats som kan frigöra kraft. Trenden var tydlig redan innan pandemin, där medarbetarfokus i allt högre grad kopplas till resultat. Erfarenheter från att arbeta under pandemin skyndar på den här utvecklingen.

Nyligen höll McKinsey ett live-event kring detta, och i samband med det publicerades  en längre artikel: ”Overcoming pandemic fatigue: How to reenergize organizations for the long run”

” Leaders must actively manage the energy of their workforces, cultivate the quality of employee relationships, and demonstrate a capacity for resilience to recharge their organizations during crises”.

(författare: Aaron De Smet, Laura Tegelberg, Rob Theunissen, och Tiffany Vogel).

Fem rekommendationer (metoder) redogörs för och i slutsatsen beskrivs:

” leaders can help individuals view work as a place where they can grow personally, nurture their talent, and live their purpose. Organizations themselves wouldn’t simply survive, but could “win in the turn” and emerge more human centered, innovative, and better positioned to adapt to the challenges ahead”.

Involve har sedan starten för över 20 år sedan haft som motto ”Transform Business by involving all the people”. Vi har metoder och verktyg som hjälper våra kunder konkretisera och visualisera det komplexa och ser till att varje chef och medarbetare får sammanhang och förutsättningar att förstå och omsätta strategier i sitt dagliga arbete.  När målen och vägen dit blir tydliga för alla och starka krafter därmed riktas åt samma håll, laddas engagemang, vilja och stolthet i en företagskultur som är uthållig, stark och som driver framgång.

Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer hur vi kan hjälpa er att ladda kulturen för långsiktig framgång – med medarbetarna i fokus!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance