2019-02-21

Hjärnsmart lärande

De senaste årens forskning kring effektivt lärande vid NLI (Neuro Leadership Institute) visar att lärande inte bara handlar om att få kunskap att fastna utan också om förmågan att ta in nya perspektiv.

NLI har tagit fram en modell (AGES) för effektivt lärande som förklarar hur vi behöver paketera kunskap för att våra hjärnor på bästa sätt ska kunna ta emot och bibehålla kunskap över tid. AGES står för; Attention, Generation, Emotion och Spacing. Involve Communication har över 20 års erfarenhet av att utveckla digitalt lärande och i denna artikel binder vi samman NLI's forskning med våra egna erfarenheter av att utveckla framgångsrika lärplattformar för företag och organisationer.

Attention

Fokus och förmåga att bibehålla uppmärksamhet är en kritisk faktor för lärande. Lärande sker när vi aktiverar den delen av hjärnan som heter hippocampus, lärandet sker som bäst när vi har fokus på ett ämne i taget, utan att bli distraherade av annat runt omkring. Så det första man behöver tänka på när man skapar en digital plattform är att utformningen och innehållet ska hjälpa människor att bibehålla uppmärksamheten och engagemanget kring det ämne vi vill att mottagaren ska fokusera på.

Generation

Den andra delen handlar om hur våra hjärnor behöver engagera sig i innehållet, koppla den nya informationen till sin egen kontext för att informationen ska fastna. Forskningen visar att vi inte kan absorbera information passivt utan behöver vara aktiva för att kunskapen ska transporteras från korttidsminnet till långtidsminnet. Detta kan göras genom att aktivera flera sinnen. Inte bara lyssna eller läsa, utan blanda flera sinnen och knyta kunskapen till sin personliga roll eller jobbkontext.

Emotion

Våra känslor spelar flera roller i lärandet. Forskningen visar att ju mer känslomässigt påverkade vi är vid inlärningstillfället desto mer minns vi av innehållet. Dessutom hjälper våra känslor oss att behålla fokus och uppmärksamhet. Känslor som glädje, spänning eller samhörighet har visat sig ha en positiv inverkan på lärandet. Därför är det viktigt att skapa ett innehåll som väcker känslor och berör. Det finns många sätt att göra detta, gamification är ett sätt. Viktigast är att fatta medvetna beslut om vilka känslor man vill att innehållet ska väcka.

Spacing

Spacing handlar om att vi skapar bättre minnen om vi får information i intervaller och pausar mellan sessioner av kunskapsinhämtning. Forskningen säger inget om hur mycket tid som är optimalt, men en liten paus är bättre än ingen paus. Det är därför som microlearning blivit så effektivt. För att underlätta lärande så bygger våra plattformar på ett utforskande förhållningssätt med korta filmer och interaktioner som både inspirerar till pauser men även till att återkomma till plattformen för nya lärande-upplevelser.  

Sammanfattningsvis så beskriver AGES-modellen en inlärningssätt som hjälper människor att fokusera på innehållet, engagera sig och koppla innehållet till sin egen kontext, uppleva positiva känslor runt innehållet och pausa mellan lärandesituationer. Vi hjälper organisationer att maximera sina medarbetares lärande. Hållbart lärande övertid.

Vill du veta mer om vi arbetar med lärande och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta Karin, så berättar hon mer!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance