2019-10-23

Möt morgondagens utmaningar med Generation Mix

Under hösten lanserar Involve och systerbyrån Mindmakers erbjudandet Generation Mix. John Mellkvist, PR-konsult på Mindmakers, har drivit frågan kring ålderism under en tid och intresset ökar. Företagens behov av att hantera generationsskiftet växer, och fler strävar efter att ha en bra generationsmix på arbetsplatsen. Generation Mix kombinerar Involves långa erfarenhet av internkommunikation med medarbetarfokus och Mindmakers spetskompetens inom PR och kommunikation. Generation Mix hjälper företagen att möta morgondagens utmaningar.

Annicka Pärson, VD på Involve, och John Mellkvist berättar mer.  

Vad är Generation Mix?  

Med Generation Mix vill vi göra företagen bättre på att se, förstå, möta och dra nytta av alla generationer och på så sätt maximera sin potential, säger John.

Vi har allt att vinna på att ta vara på varandras olikheter och erfarenheter och lära av varandra. Det är medarbetaren som är affären – människors kraft och förmågor ska tas tillvara, oavsett ålder, roll eller position. Vi ser idag en stigmatisering av beteenden och förväntningar utifrån ålder, som varken gagnar individer eller företag, menar Annicka. Med Generation Mix utökar vi vårt Employer Branding-erbjudande.

Företagen står idag inför en stor generationsutmaning som kommer att bli än mer påtaglig, med både utbredd kompetensbrist och en äldre befolkning på en alltmer digitaliserad arbetsmarknad. Framtiden kräver mer kompetensutveckling och lärande över generationsgränser. På vilket sätt kan en generationsblandad arbetsplats bidra till att möta framtidens utmaningar?

En generationsblandad arbetsplats skapar större grundtrygghet, förtroende och samarbetsanda, mindre av osund internkonkurrens och mer lärande över gränser. Det ger en mer mångfacetterad problemlösning och bättre förutsättningar för innovation, vilket i sin tur banar väg för bättre företagskultur och mer framtidsoptimism, eftersom fler kommer att se större möjligheter till personlig utveckling över längre tid. Allt detta skapar, rätt förpackat och förmedlat, starka arbetsgivarvarumärken som lockar fler duktiga individer till företaget, säger John.

Generationsmixade arbetsplatser är alltså ett sätt att både behålla och attrahera medarbetare och att säkra långsiktig lönsamhet. Men vad kan företag som vill bli mer ”Generation Mix” göra som ett första steg?

Ett första steg är att lyfta frågan i organisationen och skapa insikt, till exempel genom att ta in John som inspiratör och föreläsare. John leder gärna rundabordssamtal eller paneldiskussioner som ett startskott för ett sådant här arbete. Därefter gör Involve en genomlysning av allt från era interna attityder och ert arbetsgivarvarumärke till era organisatoriska förutsättningar, säger Annicka.

Vi hjälper er att se på er organisation med Generation Mix-glasögon! Är det av intresse att öka dynamiken i hur man arbetar tillsammans, hör av er till oss via Involves eller Mindmakers hemsida, säger John.

I början av december har ni möjlighet att lyssna på John Mellkvist och Annicka Pärson under vårt frukostseminarium om Generation Mix. Håll utkik efter inbjudan!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance