2019-12-04

Mixa generationerna och maxa resultaten

Företag står idag inför en stor generationsutmaning som kommer att bli än mer påtaglig, med både utbredd kompetensbrist och en äldre befolkning på en alltmer digitaliserad arbetsmarknad. Framtiden kräver mer kompetensutveckling och lärande över generationsgränser, där innovationskraft kan spira och kunskap överföras.

Vad innebär det här för företagen idag? Man har svårt att behålla och attrahera erfarna personer, har obalans bland arbetskraften och alldeles för homogena arbetsgrupper. Medarbetare förväntas agera eller drivas utifrån åldersbestämda faktorer, rekrytering sker fördomsfullt, och inom innovationsyrken tappar man de unga.

En generationsblandad arbetsplats skapar större grundtrygghet, förtroende och samarbetsanda, mindre av osund internkonkurrens och mer lärande över gränser. Det ger större möjligheter till mångfacetterad problemlösning och bättre förutsättningar för innovation, vilket i sin tur banar väg för bättre företagskultur och mer framtidsoptimism, eftersom fler kommer att se större möjligheter till personlig utveckling över längre tid. Allt detta skapar, rätt förpackat och förmedlat, starka arbetsgivarvarumärken som lockar fler duktiga individer till företagen.

Vi hjälper er att möta framtiden med Generation Mix. Vi tittar på era förutsättningar, var ni är idag och var ni vill vara. Vi analyserar er kommunikation, hur era ledare kommunicerar, hur rekryteringen går till och vad ni gör för att kompetensutveckla och främja kunskapsöverföring. Utifrån det tar vi fram en strategi och en åtgärdsplan som ska göra jobbet – inifrån och ut.

Generation Mix är ett erbjudande från Involve och Mindmakers som handlar om att ha en bättre förståelse och skapa förutsättningar för alla generationerna på arbetsplatsen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance