2022-03-28

Skills, skills, skills

Upskilling och Reskilling är begrepp som förekommer flitigt i spaningar för lärande under kommande år. De toppar listan i L&D Global Sentiment Survey för andra året i rad. Det är kanske inte så förvånande – i den komplexa och omvälvande tid vi befinner oss är det helt avgörande att ha en agil och flexibel verksamhet för att snabbt kunna växla om för att hitta nya möjligheter. Inte minst digitalt.

Men låt oss titta närmare på begreppen – vad menar vi med Upskilling och Reskilling? Att det handlar om kompetensutveckling och att utveckla sina färdigheter både uppåt och på bredden är tydligt –men mer konkret? Skills kan ju handla om allt från att skapa avancerade tabeller i Excel till problemlösning och samarbetsförmåga. Vissa benämner färdigheterna som Hard skills i förhållande till Soft skills där det senare exemplet – problemlösning och samarbetsförmåga – ofta ses som ”mjuka färdigheter”. I en artikel av Josh Bersin; Let’s Stop Talking About Soft Skills: They’re PowerSkills vänder han sig mot just det, och skriver att Soft skills är det som verkligen gör skillnad i arbetet och det är kompetens som är svår att bygga upp. Det är egentligen de ”hårda färdigheterna” och den kompetens som är svår att uppnå. Det kan vara allt från kommunikationsfärdigheter till kreativitet och innovationskapacitet. Det är också den kompetens som kommer att vara mest efterfrågad i framtiden. Han skriver:

“The skills of the future are not technical, they’re behavioral”

Han, och många andra forskare, benämner dem som Power skills.  

“…skills that can’t be replaced by machines.”

Det handlar förstås om människor, om ledare och om medarbetare – och om färdigheter som byggs upp och utvecklas under lång tid. Det här ställer höga krav på ledarskap och på att satsa på lärande. Det handlar om att se lärande och utveckling över tid, inte som punktinsatser. Det handlar om Growth mindset och att ge möjligheter till att växa tillsammans med företaget. Det handlar om att skapa en kultur för lärande, eller som nämns i rapporten: 2022 – Workplace Learning Trends Report.

“An internal learning culture is your competitive edge. By building learning as an expectation into the flow of work, each member of the workforce is empowered to own their learning experience and unlock possibilities for themselves and the organization.”

Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om hur ni kan skapa en lärande kultur i er organisation.

Tips: Lyssna på Simon Sinek som pratar mer om skills

Källa - Global Sentiment Survey 2022:

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance