Strategi­aktivering

Strategier blir verklighet när människor agerar

Varför blir vissa företag framgångsrika, och andra inte? Framför allt för att de lyckas aktivera sina strategier och engagera medarbetarna. Medarbetare behöver förstå vad, varför och hur de ska göra för att uppfylla affärsmål och vision. Strategier förverkligas först när människor agerar.

Hur går det då till? Traditionella sätt att implementera strategier såsom kaskadering är inte längre effektiva. Nya metoder och nya sätt att kommunicera behövs. Vårt erbjudande för framgångsrik strategiaktivering bygger på tydlighet, kontinuitet och att sätta saker i sin kontext. Vi konkretiserar det komplexa och ser till att varje medarbetare kan omsätta strategin i sitt dagliga arbete.

Vad vi erbjuder inom strategiaktivering:

  • Nulägesanalys
  • Plattform för kommunikation  
  • Kommunikationsplan
  • Rådgivning
  • Film
  • Workshopverktyg  
  • Mätning och analys

Aktivera strategin med Business Execution Model

Digitalisering och ny teknologi kräver nya förhållningssätt. Företag måste vara snabbfotade och ledningsstrukturer och arbetssätt flexibla. För att lyckas är det avgörande för chefer och ledare att effektivt kunna nå ut och förankra strategiska och affärskritiska beslut hos alla inom organisationen.

Det handlar det inte enbart om att informera, utan framför allt om att visualisera, exemplifiera och konkretisera. Att skapa sammanhang – bortom siffror i Excel-blad och PowerPoint-presentationer.

Vårt verktyg – Business Execution Model – är ett digitalt verktyg för att aktivera strategin och driva affären genom kontinuerlig kommunikation. Över land- och språkgränser, och över tid. På ett pedagogisk och konkret sätt visualiserar vi allt från exempelvis affärsmodeller till KPI:er och prisstrategier. Med övningar och exempel skapar vi insikt om vad konsekvenserna av en prissänkning blir och på vilket sätt värdebaserad prisstrategi är en viktig del i att nå de strategiska målen.

Kunder som vi hjälpt med strategiaktivering:

Ahlström-Munksjö

Anticimex

ASSA ABLOY

Clarion Hotel

Coor

FOREX Bank

ITAB

KFO

LRF Konsult

Permobil

Saab

Scania

Stena Line

Stena Metall

Stockholms Stad

We are Scania - en viktig del i den strategiska kommunikationen

Många av Scanias medarbetare befinner sig långt från Södertälje men ska ändå känna att de ingår i Scania-familjen. För Scania är det ytterst viktigt att nyanställda snabbt kommer in i kulturen, förstår vad företaget står för och att varje medarbetare ser sin roll i strategin framåt - en utmaning med över 50 000 anställda världen över som dessutom talar runt 30 olika språk.

Läs mer här

Relaterade artiklar:

Fler erbjudanden:

Compliance

Hållbarhet