Strategi­kommunikation och aktivering

Strategier blir verklighet först när människor agerar

Varför blir vissa företag framgångsrika, och andra inte? En avgörande faktor är att de som lyckas är måna om att verkligen tydliggöra och kommunicera sina strategier för att engagera - inte bara cheferna - utan också medarbetarna. Medarbetarna behöver förstå vad, varför och hur de ska agera om de ska kunna få möjlighet, lust och kraft att arbeta för att uppfylla affärsmål och vision. Strategier förverkligas först när människor agerar. När alla strävar mot gemensamma mål skapas verklig effekt!

Hur går det då till?

Traditionella sätt att implementera strategier med top-down kaskadering via chefer och möten med PPT-dragningar är inte längre de mest effektiva – särskilt i en tid av globalisering och när ’digital first’ börjar bli det nya normala. Idag behövs nya digitala, snabba sätt att kommunicera kontinuerligt med alla i organisationen, var de än är. Involves erbjudande, för framgångsrik strategiaktivering på digital plattform, bygger på tydlighet, kontinuitet och på att sätta strategin i sin kontext. Vi konkretiserar och visualiserar det komplexa och ser till att varje chef och medarbetare får förutsättningar att förstå och omsätta strategin i sitt dagliga arbete.

Exempel på strategiaktiverings­process

Vårt erbjudande innehåller bland annat följande;

  • Strategisk kommunikationsrådgivning och analys
  • Innehållsutveckling (copy, visualisering, filmmanus etc)
  • Digital strategiaktiveringsplattform
  • Live streaming event/talkshow/broadcast (med vår systerbyrå Creo)
  • Kommunikationsplan för aktivering
  • Stöd och workshopverktyg för chefer  
  • Mätning och analys

Från strategi till handling - nästa steg

Business Execution Model – en know-how hub för era chefer

Digitalisering och ständigt förändrade affärsmodeller kräver nya förhållningssätt och nya kunskaper. Företag måste vara snabbfotade, ledningsstrukturer och arbetssätt flexibla och var och en måste hela tiden kunna lära nytt. För att lyckas är det avgörande för chefer och ledare att effektivt kunna nå ut och tydliggöra strategiskt och affärskritiskt know-how för alla inom organisationen.

Det handlar framför allt om att kunna visualisera, exemplifiera, konkretisera och att skapa sammanhang bortom siffror i komplexa Excel-blad och svårtolkade PowerPoint-presentationer.

Med vårt digitala chefsverktyg – The Business Execution Model – ger vi stöd åt chefer att på ett pedagogisk och konkret sätt förstå, visualisera och förklara allt från olika affärsupplägg till KPI:er och nya strategiska ansatser. Med övningar och exempel skapar vi insikt om vad saker verkligen betyder och fungerar. Modellen möjliggör för chefer att dela med sig av best practise, cases och erfarenheter.

Kunder inom strategiaktivering och Business Execution:

Ahlstrom-Munksjö

Anticimex

ASSA ABLOY

Clarion Hotel

Coor

FOREX Bank

ITAB

KFO

LRF Konsult

Permobil

Saab

Scania

Stena Line

Stena Metall

Stockholms Stad

The Power of Pricing

Kontinuerligt stöd i prissättning – på ett och samma ställe

Prissättningen hos många företag är föremål för förändring. Från hårdvara till mjukvara, från produkter till tjänster, från kostnad plus till värdebaserad prissättning.

För att lyckas med denna förändring behövs kontinuerligt stöd som verkligen når medarbetarna i målgruppen. Inte bara en gång, utan över tid i takt med att ämnet och behovet av utbildning växer.

För att möta behovet har vi utvecklat en dynamisk webbaserad utbildningslösning där ASSA ABLOY kan erbjuda kontinuerlig support med uppdateringar och nya mindre kursmoduler inom prissättningsområdet – allt på ett och samma ställe.

Läs mer här

Relaterade artiklar:

Fler erbjudanden:

Compliance

Hållbarhet