2023-08-09

Sårbar eller säker med AI?

text: Kerstin Wiström

”Med den snabba utvecklingen av teknik och den ökande komplexiteten i cyberhot spelar artificiell intelligens (AI) en alltmer avgörande roll inom cybersäkerhet.”

Så självsäkert skriver AI om sig själv på en fråga om kopplingen mellan AI och cybersäkerhet – och det stämmer förstås – AI ger en mängd möjligheter för att stärka cybersäkerheten.

Några av de viktigaste är:  

·   Lättare att identifiera och förutsäga hot
AI-system kan tränas på att identifiera tidigare kända hot men också att förutsäga nya hot och risker baserat på tidigare mönster.

·   Skydda systemet
AI kan övervaka system och nätverk för att upptäcka misstänkta aktiviteter som kan vara tecken på en attack, snabbt varna för avvikelser och sätta in åtgärder för att skydda systemet.

·   Identifiera sårbarheter
AI kan analysera kod och konfigurationsfiler för att hitta svagheter i system och applikationer och därigenom föreslå sätt att förbättra säkerheten och skydda mot attacker.

·   Upptäcka avvikande beteenden
AI kan användas som skydd mot bedrägeriförsök, där angripare försöker manipulera människor för att få obehörig tillgång till system eller information. Genom att analysera kommunikation och beteendemönster kan AI-system identifiera misstänkt eller bedrägligt beteende och varna användare för potentiella hot.

Men AI har inte bara goda sidor, det gör oss också mer sårbara, till exempel genom:

·   Smarta attacker
På samma sätt som ärliga personer använder AI för att för att upptäcka skadlig kod kan mindre ärliga personer använda AI för att skapa skadlig kod som kan undvika upptäckt av AI-baserade säkerhetssystem. Lite katt och råttalek alltså.

·   Stöld av AI-teknik
Angripare kan försöka stjäla eller kopieravärdefulla AI-modeller för att använda dem i skadligt syfte eller för egen vinning.

·   Manipulation av data
Angripare kan försöka ändra eller förfalska data för att få system, eller människor att agera på felaktigt sätt.

·   Sekretess- och integritetsrisker
Om AI hanterar känsliga uppgifter kan det finnas risk för dataintrång och läckage av personlig information.

AI är alltså ett tveeggat svärd för att agera i den nya cyberverkligheten. Det lyfter vikten av IT-säkerhet och att ha kunskap och insikt om både risker och möjligheter. När intrång sker är det ofta oss själv det hänger på. Upp till 90% av alla dataintrång sker på grund av den mänskliga faktorn, ofta på grund av misstag som vi gör i vardagen, till exempel att snabbt klicka på en felaktig länk eller dela vårt lösenord i en situation när vi inte skulle gjort det. Vi människor kan precis som AI innebära både hot och försvar – det sistnämnda med rätt kunskap.

Vill du ge dina medarbetare chansen att snabbt lära sig mer om informationssäkerhet?
Kontakta oss!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance