2023-02-23

Cyberhotet – ett reellt hot

Vi läser om det nästan varje dag – cyberattacker, hackerattacker, överbelastningsattacker. Statistiken talar sitt tydliga språk. Globalt ökade antalet attacker med 38% under 2022 i jämförelse med året innan. Det innebär ett genomsnitt på 1168 attacker per vecka och organisation.

Anledningarna är flera, inte minst kriget i Ukraina. Attacker på företags, eller länders, infrastruktur kan vara ett effektivt och förödande sätt att föra krig på. Många cyberkriminella hittar också ständigt nya möjligheter till olika typer av bedrägerier, där AI-teknik kan användas för att snabbt skapa skadlig kod och skicka övertygande och trovärdiga e-postmeddelanden genom till exempel Chat GPT. Meddelanden som lurar mottagaren att klicka på en fil, ladda ned något eller lämna ut personliga uppgifter.

För många företag är hotet reellt och i högsta grad närvarande. I PwCs CEO Survey 2022 svarar 49% av de globala företagsledarna att de ser cyberhoten som det största hotet mot det egna företaget under det kommande året. Det är inte ogrundat, under de tre senaste åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker enligt PwCs Global Digital Trust – en undersökning som bygger på information från drygt 3 500 chefer från 65 länder.

Attackerna blir mer och mer sofistikerade och får allt större konsekvenser. Några av de vanligaste hoten som seglat upp är ransomware och så kallade DDoS-attacker – utpressningsattacker och överbelastningsattacker. I många fall är det inte informationen i sig som är åtråvärd, utan målet är istället att förorsaka skada för organisationen som angrips – i allmänhet för att sedan begära en lösensumma för att återställa informationen.

En cyberattack kan ta sekunder att genomföra och det räcker med en enda “point of entry” för att ta sig in, angripa och underminera informationen och infrastrukturen i ett helt företag.

Det är helt enkelt vi människor som är den svagaste länken vad gäller cybersäkerhet. Det räcker att vi gör ett enda litet misstag så kan skadan vara skedd. Det har nämnts många gånger tidigare – kunskap, vaksamhet och förebyggande arbete med tydliga rutiner är det som gäller för att minimera riskerna.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du kan nå ut till dina medarbetare för att skapa ökad insikt kring vikten av informationssäkerhet. Vi har beprövade lösningar för att träna medarbetarna på att öka sin vaksamhet – även i tidspressade situationer.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance