2020-04-27

Högt pris för företag när riktlinjer inte är förankrade

I en komplex och snabbt föränderlig värld är det en utmaning för många företag att göra affärer på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det är varje organisations ansvar att se till att alla lagar, förordningar och riktlinjer följs av samtliga anställda. Men ibland är det lättare sagt än gjort, även för länder som Sverige som är högt rankade i ‘Corruptions Perceptions Index’.

Sverige är välkänt för sin transparens och låga grad av korruption. Men betyder det att svensk arbetskraft inte utsätts för risker?  

Tyvärr inte. Experter menar att den illegala arbetskraften i Sverige är större än någonsin. Det beror på att kriminalitet mycket lättare får fäste i ett land där medborgarna litar på den demokratiska processen - och på varandra. Det kan göra det svårare att upptäcka korruption på arbetsplatser då vi inte förväntar oss att det kan hända oss.  

Illegal arbetskraft anses vara ett så stort problem att Skatteverket beslutat att fokusera på det specifikt i år. Bygg-, städ- och transportindustrin är bara några exempel på företag där korruption och illegalt arbete är ett stort problem (läs mer på Skatteverkets hemsida https://bit.ly/2RUo4WS).

Så vad är det egentliga problemet? Låt oss säga att genomsnittslönen för en illegal arbetare i Sverige ligger på ungefär 30–40 kr per timme, men kunden faktureras på 400 kr per timme. Det innebär en stor vinstmarginal. Pengar som sedan ofta används för att finansiera kriminella aktiviteter som t.ex. penningtvätt och handel med människor och droger.

Korruption påverkar oss alla. Det skadar inte bara ett företags rykte, utan också en hållbar ekonomisk utveckling, och det gäller särskilt i fattigare samhällen som är beroende av offentliga resurser och på en fungerande infrastruktur.

Många tänker kanske att illegalt arbete inte är något som rör dem. Men steget dit är ofta inte så stort. Vem städar våra skolor och sjukhus, vem fixar dina naglar, bygger våra hem och levererar paket till vår ytterdörr? Får de en anständig lön eller är de bara en kugge i ett korrupt system?

Företag står idag inför ökande risker och det ställs allt större krav på efterlevnad av lagar och etiska riktlinjer. Det gör att företag behöver se bortom dokument och policyer för att kunna stötta sina anställda så att de förstår vad det innebär i praktiken för dem i den dagliga verksamheten. Anställda behöver rätt verktyg för att kunna fatta etiska beslut - och det måste finnas en kultur som värdesätter öppenhet och där anställda vet vart de ska vända sig i svåra situationer. Något som företag behöver kommunicera och utbilda i regelbundet.

Företag måste ta ansvar för sina handlingar - idag mer än någonsin. Men framför allt behöver de ställa sig frågan: vad är den verkliga kostnaden för att göra affärer?

Vill du lära dig mer om hur du kan ökar medarbetarnas medvetenhet kring Compliance och etiska frågor?  

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance