2019-12-11

Visst gör det ont när knoppar brister (och med lyckad employer branding)

Alla företag vill ha ett framgångsrikt och välkänt employer brand, men inte alla lyckas. För att verkligen kunna ge en attraktiv bild av hur det är att bli en del av er organisation finns det dock bara en väg att gå – ni måste bli en attraktiv arbetsgivare för era målgrupper. Och för att kunna bli en attraktiv arbetsgivare måste ni våga lyssna på riktigt och på djupet på både befintliga och potentiella medarbetare.  

Det gäller att veta både vad som gör er attraktiva idag och var ni behöver förändras. Men då räcker det inte med dåligt konstruerade enkäter eller svävande intervjuer. Det som behövs är väl utformade enkäter och djupintervjuer med berörda parter. Det krävs också att ni ställer er frågan vilka ni egentligen vill vara och hur långt därifrån ni är idag. Och om ni är beredda att förändras så mycket som krävs för att ni ska ta er dit ni vill.  

Det kan göra ont när en organisation ställer sig dessa frågor och inser att de inte riktigt har självklara svar på dem. Men det är den enda vägen framåt för de som vill förändras på riktigt.  

Börja med att fundera på vilka era problem är idag när det gäller att attrahera, rekrytera eller behålla medarbetare. Vilka är det ni har svårt att nå, och vilka lämnar er? Vet ni varför det är så? Gå sedan vidare och fundera på vilka ni är som organisation och vilka ni vill vara som arbetsgivare. Är det tydligt för er, och är det tydligt för era målgrupper?  

Därefter behöver ni ärligt lyssna – intervjua, omvärldsbevaka och jämföra er med andra företag. Och faktiskt fundera på om ni är beredda att göra det som krävs för att nå dit ni vill. Det kan göra ont när knoppar brister, men i längden är det värt det!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance