2019-02-21

Win-win för Stena Recycling!

Från avfall till resurser ger Stena Recyclings kunder insikt i hur olika återvinningsprocesser går till och hur avfallet får nytt liv. Den ger en inblick i hållbarhetsproblematiken, branschspecifika avfallsutmaningar och kunskap om olika materials egenskaper och hur de bör sorteras. Utbildningen kretsar kring tre centrala aspekter kopplat till materialåtervinning – den ekonomiska vinning som kan göras, säkerhet för de som jobbar med avfallet och miljö- och klimatmässiga fördelar med återvinning.

Stena Recycling har redan under lång tid utbildat sina kunder inom miljö- och avfallsfrågor, men med en digital lösning höjer man ambitionsnivån och kan nå så många fler kunder och deras medarbetare. Att en noggrann sortering av avfallet – inte minst i storskalig produktion – kan göra stor skillnad ekonomiskt för både kunden och Stena Recycling är en av många viktiga insikter. Med Från avfall till resurser kan Stena Recycling erbjuda fler kunder en kvalitativ och flexibel utbildning inom hållbarhet, miljö och avfallssortering.

Vill du veta mer om utbildningen eller är intresserad av att köpa in den till ert företag? Läs mer eller kontakta Stena Recycling här.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ert företag med utveckling och paketering av utbildningar? Kontakta Karin, så kan hon berätta mer!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance