2021-04-21

Att göra skillnad med sitt arbete - än mer i fokus

Kraften som bor i att känna att ditt jobb är meningsfullt - både för dig och för andra – är ingen nyhet.

Ett tydligt exempel är Hållbarhet. Här har frågan sedan en tid varit brännhet – det räcker inte att som bolag deklarera sin hållbarhetsnivå och hävda att man arbetar proaktivt för att uppnå målen i hållbarhetsstrategin. Målen behöver vara tydliga, mätbara och naturligt inlemmade i den dagliga verksamheten för att attrahera och behålla medarbetare.  De bolag som lyckas med att leva sin hållbarhetsstrategi inte bara behåller engagerade medarbetare – de stärker också medarbetarengagemanget och stoltheten för verksamheten.

Inte helt oanat har den här drivkraften både fördjupats och breddats under pandemin, vilket utförligt beskrivs i en artikel som nyligen publicerades av McKinsey, Help your employees find purpose--or watch them leave | McKinsey . Orsaken till detta är inte helt solklar, men svaret kan ligga så pass nära till hands som att människor i något högre grad haft tid att fundera över sina liv och vad som skapar värde. Att man på global nivå rapporterar om liv och död varje dag kan också ha haft viss inverkan – livet är ändligt och det jag gör här och nu behöver kännas meningsfullt och hållbart.

Att arbetet är meningsfullt – och alltså leder till något gott som är större än själva verksamheten i sig – tar givetvis sitt avstamp drivkrafter som i sig är subjektiva och som varierar mellan individer.

Att som organisation internt stärka den kultur som tydliggör det värde som skapas av själva verksamheten underlättar i hög grad för individen att själv finna och känna att den egna arbetsinsatsen är meningsfull.

För att uppnå detta krävs en hårfin balansgång i hur man kommunicerar, något som vi på Involve har stor erfarenhet av.

McKinsey pekar på tre mekanismer som bör vara på plats för att uppnå en bra balans i detta:

  1. Gå igenom vad som ligger till grund för att ni som organisation skapar värde och se över hur detta både beskrivs och efterföljs av de som är i arbetsledande position. Kontrollera också att det som beskrivs verkligen fullföljs.
  2. Öppna upp för att låta meningen med det ni gör bli en naturlig och återkommande del i dialogen inom organisationen. När både ledare och medarbetare delar reflektioner om att det man åstadkommer är meningsfullt skapas en ökad stolthet och ett ökat engagemang i det dagliga arbetet. En viktig del i det här är att rusta ledarna inom organisationen för att kunna dela sina egna reflektioner om vad som skapar mening för just dem.
  3. Fokusera på de möjligheter som hjälper medarbetarna att finna mening i sitt eget dagliga arbete. Organisationen bör bara hålla fram förutsättningarna - så att individen själv kan skapa sin egen känsla av meningsfullhet. När båda dessa utgångspunkter ligger i linje med varandra ökar både medarbetarengagemang och stolthet, vilket i sin tur gagnar verksamheten i rätt riktning.

Oavsett utgångsläge är det viktigt att hitta ett väl avvägt sätt att kollektivt understödja varje medarbetares egen väg till att stärka känslan av att det man gör på jobbet är meningsfullt och gör skillnad.

Ta gärna kontakt med oss på Involve om du vill arbeta mer för att era medarbetare ska känna att deras arbete gör skillnad, skapar mening och bidrar till ökad hållbarhet. Vi har lång erfarenhet av att skapa stolthet och engagemang hos våra kunders medarbetare, inte minst när det handlar om att jobba för en hållbar väg framåt.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance