Förberedelse för digital strategikommunikation med Involves Annicka Pärson och Gränges Magnus Carlström.
Förberedelse för digital strategikommunikation med Involves Annicka Pärson och Gränges Magnus Carlström.
2021-03-01

From Strategy Activation to Business Execution

Hur lyckas man gå från strategi till handling? Hur får vi det vi vill ska hända att verkligen ta fart på riktigt - i vardagen?

Värdet av att minska gapet mellan strategi och genomförande genom att verkligen motivera medarbetare kan inte överskattas.

Men, hur vanligt är det inte att medarbetare inte ges reell möjlighet att se kopplingen mellan det egna arbetet och strategierna? Hur ofta missar ledning och chefer att lägga tid på att berätta och förklara varför man gör de strategiska val man gör? Vad ligger bakom? Vad är det man ser som gör att man väljer en viss taktik och riktning? Varför är det så svårt att berätta för alla på ett sätt och med ett språkbruk som är tydligt, som skapar nyfikenhet, engagemang och vilja att börja göra det som krävs?

En nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review, How to Excel at Both Strategy and Execution (hbr.org). resonerar kring kommunikationens avgörande betydelse och erbjuder handfasta tips.

Genom att gestalta strategierna i mer ”mänskliga termer” – t ex genom vilka förmågor och färdigheter som behövs för att stärka företagets affär – kan företaget skapa förutsättningar för att utveckla sina medarbetare i rätt riktning. Det handlar om att visa hur det som var och en kan, gör och bidrar med passar in i den övergripande strategin.

Ledare har mycket att vinna på om hela organisationen är motiverad att utvecklas i linje med strategierna. Framgång bottnar i att specifika färdigheter kommer samman på ett unikt sätt för att genomföra satta strategier. De ledare som lyckas är de som förstår värdet i att investera i att motivera och utveckla sina medarbetare.

”Det är fantastiskt att se vad som händer i ett företag när man lyckas samla den interna kraften mot gemensamma mål”, säger Annicka Pärson, VD på Involve Communication. ”Genom åren har vi fått chansen att arbeta med många företag där involverande kommunikation, driven av engagerade ledare på alla nivåer och riktad till alla medarbetare, varit en viktig del av framgångsreceptet. Extra tydligt är det i tillväxtbolag med påtaglig förändringsagenda.”

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance