2019-11-27

Transparens eller information overload?

Att vara transparent är en hygienfaktor för företag idag – inte bara externt, utan också internt. Medarbetare förväntar sig ständig tillgång till information och löpande kommunikation, och vill hela tiden veta vad som händer inom företaget. Eller?

Med de bästa intentioner att vara transparent är det många företag som dukar upp en mängd olika kommunikationskanaler – intranät, Teams, Sharepoint, chattforum etc. Här kan medarbetaren hitta allt från styrelseprotokoll till aktuella event, forskningsrön och VD-bloggar. Här kan – och förväntas – de ofta själva dela med sig av material. Samtidigt mejlas det fortfarande, ofta med cc till alla mer eller mindre berörda.  

Det här är ett vanligt scenario hos många företag. Bra, tycker några. Pressande, tycker desto fler. Vi ser att många medarbetare känner sig dränkta i ett informationsöverflöd som de inte kan hantera. Transparensen har blivit en börda. Problemet är förstås inte att informationen finns. Problemet är svårigheten att prioritera och vikta vad som berör vem.  

Gränsen mellan att vara transparent och att överinformera är inte alltid så enkel att se. För att jobba mot mer transparens inom organisationen behövs en plan och en riktning. Transparens handlar inte om att bombardera medarbetare med information som inte rör dem eller är relevant för deras arbete, utan om att se till att alla medarbetare har och kan hitta den information de behöver för att göra sitt jobb på ett bra sätt. Nyckeln är en tydlig intern kommunikationsstrategi, tätt sammankopplad med affärsstrategin, som pekar ut riktningen och gör det lättare för alla att navigera i informationsflödet. Tydliga kanaler med tydliga syften, relevant information och målgruppsanpassning. Först då når man utväxling på sina kommunikationssatsningar.  

Kontakta oss om ni vill veta hur vi kan hjälpa er.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance