2020-02-26

Vem ska vissla?

Det nya visselblåsardirektivet från EU kan hjälpa företag att bygga mer etiska företagskulturer. Det är ett bra första steg, men bör ses som just det – det första steget av många.  

Det nya EU-direktivet träder i kraft 2021. Ett av huvudområdena i direktivet beskriver att ‘there is an obligation to create effective and efficient reporting channels in companies of over 50 employees or municipalities of more than 10,000 inhabitants. This will contribute to the development of a healthy corporate culture.’ (Läs mer här)

Att garantera skydd för visselblåsare är självklart bra och viktigt. Det är kritiskt för effektiv riskhantering att medarbetare kan rapportera oegentligheter inom den egna organisationen - rädslan för att förlora jobbet eller ryktet ska aldrig vara en faktor.  

Men att implementera tydliga rapporteringskanaler och ett löfte om anonymitet och skydd från repressalier är egentligen inte mer än en hygienfaktor. Företag behöver göra mer. En ”laglydig” och etisk verksamhet uppnås inte enbart genom att rätt kanaler implementeras.  

PROAKTIVITET ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN

Visst vore det bättre om man inte behövde tillgripa ett visselblåsarsystem överhuvudtaget?  I en ideal situation förebyggs och stoppas compliance-risker innan de uppstått. Det kräver transparent kommunikation och interna diskussioner. Etik är ingenting du gör en enda gång - det krävs kontinuerligt arbete.  

Om du har en uppförandekod, till exempel, behöver du se till att dina medarbetare på riktigt förstår hur de ska applicera den i sitt dagliga arbete.  

”SPEAK-UP”-KULTUR

Företag behöver också fokusera på att skapa en ”speak-up”-kultur, där individer känner att de vågar säga ifrån och ifrågasätta – direkt gentemot sin chef, sin chefs chef eller, i värsta fall, via ett visselblåsarsystem. Compliance-risker lever i företagskulturen. Det handlar inte bara om att ha verktyg för att kunna rapportera, det handlar också om att ha ansvarskänslan, modet och självförtroendet att göra det.  

Vi på Involve förespråkar alltid att arbeta med compliance och etik i ett bredare perspektiv än den standardiserade ”läs och signera uppförandekoden”-metoden. Det beror på att vi starkt tror på att minimerandet av compliance-risker och byggandet av en etisk företagskultur är en proaktiv och iterativ process. Det kräver kontinuerligt lärande, öppna diskussioner och ledare som föregår med gott exempel.

Vissa skulle kanske säga att de gjort allt rätt så snart de implementerat sitt visselblåsarsystem – nu kan ju alla säga ifrån och rapportera om de känner att de behöver det. Vi vet att så inte är fallet. För att minimera compliance-risker måste du våga se på din egen företagskultur med kritiska ögon.  

Det nya EU-direktivet är ett bra första steg när det kommer till att minimera compliance-risker – men viktigt att komma ihåg är att ett visselblåsarsystem ensamt inte skapar en hälsosam företagskultur.  

Så, se till att ni har grunderna på plats – och sätt sedan igång med det riktiga jobbet!

Vill du veta mer om hur vi på Involve jobbar med compliance? Spana in www.involve.com eller kontakta oss direkt på hej@involve.com.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance