The Involve Way
Med fokus på
medarbetarna
För att skapa verklig förändring som är hållbar över tid är det viktigt att människor involveras. När uppdaterade, engagerade medarbetare arbetar mot gemensamma mål och visioner frigörs oanade krafter. Utmaningen är att få det att hända i praktiken.
Vår utgångspunkt är att säkerställa att vi når alla ledare och medarbetare, oavsett var de verkar. Alla är viktiga. Vi bryter gamla vanor och barriärer. Med involverande digitala kommunikationslösningar hjälper vi er att bygga kulturen och varumärket inifrån och ut. Det ökar värdet av företaget i både medarbetarnas och omvärldens ögon.
För att alltid kunna erbjuda den smartaste och mest hållbara kommunikationen utgår vi från det ni redan har i form av strategier, riktlinjer och kommunikationsmaterial och optimerar på så sätt de resurser ni redan har inom företaget. Vi paketerar, förenklar och översätter det komplexa och abstrakta och gör det visuellt tydligt och konkret för alla.
Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, förändringskommunikation och lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vi har utvecklat unika metoder och digitala lösningar för att stötta chefer i att verkligen nå och engagera medarbetarna oavsett var de befinner sig. Med vår pedagogiska och dramaturgiska förmåga hittar vi den lösning och tonalitet som fungerar hos just er. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring analys, strategi, koncept, innehåll, kanalval, design, paketering, teknik och lansering för att säkerställa att kommunikationen når hela vägen och gör verklig skillnad.

Vi erbjuder: