The Involve Way
Medarbetarna
är affären
För att skapa verklig förändring som är hållbar över tid måste människor involveras – det vet alla. Skillnaden är att vi inte bara vet. Vi gör.
Vår utgångspunkt är att medarbetarna ÄR affären. Vi stärker medarbetarna så att de med kraft kan verka för att nå affärsmålen. Vi bryter gamla vanor och barriärer och med involverande kommunikationslösningar bygger vi varumärket inifrån och ut. Det ökar värdet av företaget i både medarbetarnas och omvärldens ögon.
För att alltid kunna erbjuda den smartaste och mest hållbara kommunikationen utgår vi från det ni redan har i form av strategier, riktlinjer och kommunikationsmaterial och optimerar på så sätt det arbete ni redan gjort inom företaget. Vi paketerar, förenklar och översätter det komplexa och abstrakta och gör det visuellt tydligt och konkret för alla.
Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, förändringskommunikation och lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vi har utvecklat unika metoder och tekniska lösningar för att verkligen nå och engagera medarbetarna. Med vår pedagogiska och dramaturgiska förmåga hittar vi rätt lösning och tonalitet. Vi tar ett helhetsgrepp kring analys, strategi, konceptutveckling, innehåll, formgivning, paketering, teknik och lansering så att kommunikationen håller hela vägen  – alltid med medarbetaren i fokus.

Vi erbjuder: