Hållbarhet

När strategin är satt börjar det verkliga jobbet

Hållbarhetsstrategin är allt oftare integrerad med affärsstrategin och företagens övergripande mål. När hållbarhetsrapporter tas fram och strategier utformas har företag ofta stenkoll – var de har gjort störst förbättringar och hur bör arbetet fokuseras framåt. Men vad händer sedan? Hur går man från en ambitiös hållbarhetsstrategi till konkreta resultat?

Att realisera sin hållbarhetsstrategi kräver tydliga och konkreta handlingar som ger resultat. Men det kräver också insikt och kontinuerligt lärande kring vad hållbarhetsmålen betyder i praktiken, och hur de hänger ihop med företagets övergripande mål. Riktat till alla.

Vi tar tempen på företaget, pratar med medarbetare och tar reda på vad som behövs för att gå från strategi till resultat. Därefter skräddarsyr vi lösningar som tar tillvara alla medarbetares kunskap och innovationskraft och aktiverar er hållbarhetsstrategi på riktigt.

Det är hållbar utveckling – på alla plan.

Vad vi erbjuder inom Hållbarhet:

  • Förstudie och målgruppsanalys
  • Strategi för aktivering/implementering
  • Digitala utbildningar 
  • Digitala workshopverktyg  
  • Film 
  • Mätning & analys 

Från hållbarhets­strategi till konkreta resultat.

Vi visualiserar hur er vision och strategi hänger samman med det som faktiskt görs ute i verksamheten varje dag och ser till att ni kan dra nytta av alla medarbetares kunskap. Det skapar inte bara ett mer framgångsrikt hållbarhetsarbete, utan också medarbetare som känner att de faktiskt bidrar och gör skillnad. I förlängningen leder det till en attraktiv kultur där innovationskraft tas tillvara.

Vi hjälper er att konkretisera och kommunicera ert hållbarhetsarbete i hela verksamheten genom att definiera vilken information och typ av kunskap som ska nå vilken målgrupp. Vi hjälper er att implementera er hållbarhetsstrategi på riktigt genom att väcka engagemang, öka kunskap och skapa insikt. Det driver verklig förändring.

Kunder som vi hjälpt inom Hållbarhet:

NCC

Scania

Stena Line

Stena Metall

Stena Recycling

Stena Recycling – Win-win när kunderna utbildas i Hållbarhet

För Stena Recycling är hållbarhet en del av affärsidén och man har under lång tid utbildat sina kunder inom miljö- och avfallsfrågor. Det handlar både om att upplysa kring miljö- och klimatmässiga fördelar med avfallssortering och om att kunden behöver förstå hur avfallshanteringen går till, vad som får sorteras med vad och vad konsekvenserna blir när sorteringen inte görs korrekt.

Stena Recycling ville höja ambitionsnivån och göra en digital utbildning inom miljö- och avfallsfrågor, och på så vis ge fler kunder möjlighet att få ta del av deras kunskap inom hållbarhet och återvinning.

Läs mer här

Relaterade artiklar:

Fler erbjudanden:

Strategiaktivering

Compliance