Hållbarhet

När strategin är satt börjar det verkliga jobbet

Hållbarhetsstrategin är allt oftare integrerad med affärsstrategin och företagens övergripande mål. När hållbarhetsrapporter tas fram och strategier utformas har företag ofta stenkoll – var de har gjort störst förbättringar och hur arbetet bör fokuseras framåt. Men vad händer sedan? Hur går man från en ambitiös hållbarhetsstrategi till konkreta resultat?

Att realisera sin hållbarhetsstrategi kräver tydliga och konkreta handlingar som ger resultat. Men det kräver också insikt och kontinuerligt lärande kring vad hållbarhetsmålen betyder i praktiken, och hur de hänger ihop med företagets övergripande mål. Riktat till alla.

Vi tar tempen på företaget, pratar med medarbetare och tar reda på vad som behövs för att gå från strategi till resultat. Därefter skräddarsyr vi lösningar som tar tillvara alla medarbetares kunskap och innovationskraft och aktiverar er hållbarhetsstrategi på riktigt.

Det är hållbar utveckling – på alla plan.

Vad vi erbjuder inom Hållbarhet:

  • Förstudie och målgruppsanalys
  • Strategi för aktivering/implementering
  • Digitala utbildningar 
  • Digitala workshopverktyg  
  • Film 
  • Mätning & analys 

Från hållbarhets­strategi till konkreta resultat.

Vi visualiserar hur er vision och strategi hänger samman med det som faktiskt görs ute i verksamheten varje dag och ser till att ni kan dra nytta av alla medarbetares kunskap. Det skapar inte bara ett mer framgångsrikt hållbarhetsarbete, utan också medarbetare som känner att de faktiskt bidrar och gör skillnad. I förlängningen leder det till en attraktiv kultur där innovationskraft tas tillvara.

Vi hjälper er att konkretisera och kommunicera ert hållbarhetsarbete i hela verksamheten genom att definiera vilken information och typ av kunskap som ska nå vilken målgrupp. Vi hjälper er att implementera er hållbarhetsstrategi på riktigt genom att väcka engagemang, öka kunskap och skapa insikt. Det driver verklig förändring.

Kunder som vi hjälpt inom Hållbarhet:

NCC

Scania

Stena Line

Stena Metall

Stena Recycling

Stena Save More

Steg för steg mot hållbarhet

Stena Line ville nå ut till alla medarbetare – på fartyg eller i land, heltids- eller säsongsanställda – och på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ge kunskap om vad var och en kan göra i sitt dagliga arbete för att spara mer resurser.

Vi skapade Stena Save More - en lärportal med bland annat roliga kortfilmer där medarbetare visar och berättar om olika hållbarhetsinitiativ som är relevanta för dem i deras dagliga arbete.

Läs mer här

Relaterade artiklar:

Fler erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Compliance