Katarina Wendt Englund och Annicka Pärson
Katarina Wendt Englund och Annicka Pärson
2021-03-25

Nu blir vi ännu starkare!

Vi välkomnar Katarina Wendt Englund in i Involve-gänget! Jag är väldigt glad och stolt över att Katarina valt att fördjupa samarbetet med oss, säger Involves grundare och VD Annicka Pärson.

Katarina har en gedigen affärs- och strategibakgrund från ledarpositioner inom kommunikation och affärsutveckling inom bl a Unilever, Bonniers och KF. Med bakgrund som VD för Identity works och senior strateg på Springtime och Hallvarsson & Halvarsson har hon lång erfarenhet av konsultbranschen. Katarina går in som senior strateg på Involve och har huvudfokus på förändring, ledarskap och hållbarhet.

Med din erfarenhet och expertis inom strategi och kommunikationsområdet har du många byråer du kan jobba för. Vad fick dig att välja just Involve?

Jag började samarbeta med Involve förra våren, precis när coronakrisen slog till och allt blev digitalt på riktigt. Det kändes väldigt rätt trots att mycket stod still i den första chocken. Redan före 2020 års snabba omställning till distansarbete såg jag det spännande med Involve -  smarta digitala lösningar och ett välgrundat kommunikationstänk från pedagogiken. Intressant och annorlunda!  Byrån har dessutom lång erfarenhet av förändringsarbete som ju är mitt fokus idag, och de förstår vad som är viktigt både inuti stora komplexa bolag och i mindre tillväxtföretag när det gäller digital strategiaktivering. Jag gillar byråns kombination av beprövade digitala lösningar och nytänkande och flexibilitet - extra viktigt nu när allt är i förändring!

 Vad har du för spaningar? Vilka utmaningar brottas företagen med mest just nu?

Det är speciella tider och krishantering och snabb transformation sker på många håll och strategier och kartor ritas om, kraftigt.  Internkommunikation har därför seglat upp som en strategisk nyckelfunktion i företagen. Det behövs svar och lösningar på frågan som håller chefer och ägare vakna om natten - hur kan man aktivera kraften och energin hos medarbetarna så att strategierna blir verkstad?  När kartan är ny är det viktigare än någonsin att nå ut internt så att alla verkligen förstår målen och framförallt de handlingsplaner som kommer i kölvattnet. HR, Kommunikation och även Hållbarhetsansvariga behöver bra lösningar för att få detta att fungera även på längre sikt, och hitta nya former för samarbete.  Sedan frågar man sig givetvis hur det nya normala kommer att se ut på arbetsplatserna när många jobbar till hälften på distans?

Vilka förändringsfrågor vill du driva tillsammans med kunderna?

Hållbarhetsfrågan är absolut affärskritisk framåt och den viktigaste strategiska utmaningen för företagen på decennier, inte minst på grund av nya compliance-krav och EUsGreen Deal. Jag hör hur många är enormt engagerade och vill göra något, och krisen kan också skapa möjligheter att ställa om på riktigt, och snabbare. Samtidigt förstår många chefer eller medarbetare ibland inte alls HUR hållbarhetsmålen skall omsättas i praktiken, dvs vad de själva ska eller inte ska göra! Hållbarhetsstrategier genomsyras gärna av fackspråk, förståelse och kunskap behöver stärkas och chefer behöver stöd, både att tolka målen och att få ett tydligt grepp om sitt eget ansvar i arbetet. Personligen tycker jag intern hållbarhetkommunikation är enormt viktig och  ser hur Involves erbjudande verkligen kan göra skillnad här.

 

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance