2022-06-15

Digitalt lärande - nyckeln till snabbare förändring

I samband med pandemin så har vi fått helt nya möjligheter att utforska och utvärdera lärande via datorn och mobilen. Kanske något förvånande för en del, visar NeuroLeadership Institute’s forskning att effekten av digitalt lärande är betydligt högre än det traditionella ”klassrumslärandet”. Med effekten menar de då främst beteendeförändring – dvs i vilken utsträckning en målgrupp har förändrat beteende efter genomgången utbildningsinsats. Deras forskning visar på att den så kallade beteendeförändringsprocenten är högre efter en digital lärsituation än den är efter att ha träffats fysiskt.

Slut på viskningsleken

Skillnaden i effekt beror till stor del på den kraft som ligger i möjligheten att nå ut till många medarbetare samtidigt och kontinuerligt - med tydliga budskap om varför, vad och hur man behöver och vill förändra.  Utan tiden och rummets begränsning i det fysiska lärandet, behöver vi inte längre rikta kommunikation och utbildningsinsatser till mindre målgrupper - ofta chefer och ledare. Tidigare kaskaderingar och train-the-trainer-upplägg vet vi ju har sina brister.  Tidsomfånget och varierande kvalitet och engagemang på ”lärare” leder ofta till en slags viskningslek, där budskap urvattnas på vägen och önskad effekt uteblir.  Att 70% av förändringsprojekt misslyckas handlar i stor utsträckning om avsaknad av kontinuerlig kommunikation och lärande som involverar alla. Med digitalt lärande når vi alla direkt och kan frigöra kraften - när många människor inser och förstår vad som behöver göras.

Författarna skriver:

”If an organization wants to enact culture change at scale, it can’t just rely on top leaders to implement new behaviors. Instead, such change requires employees at every level to build new, enduring habits by thinking and acting in new ways, literally every week.”

En stor anledning till att människor förändras är istället för att man tror att andra förändras och på så sätt inspireras till förändring själv.  

I de digitala utbildningsupplägg som vi på Involve utvecklar, tar vi fasta på just det. Vi låter medarbetare inspirera andra medarbetare – ”Sharing is caring” – där vi lyfter fram vad de har gjort, vägen dit, hur de resonerat, vad de tror på - i stort och smått. Medarbetare och ledare inspirerar med goda exempel. Experter delar med sig av det de kan och drömmer om. Ledning ger bakgrund, strategi och visar vägen framåt. Tillsammans kan man skapa förutsättningar för den förändring man vill åstadkomma.  

Transform business by involving all the people – helt enkelt.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance