We transform
business
by involving all
the people

Aktuellt

Mixa generationerna och maxa resultaten

Forskning visar att företag där människor samverkar över generationsgränserna är mer kreativa och även mer socialt hållbara. En åldersblandad arbetsplats är inte bara mer dynamisk, den är också nödvändig för att klara framtida utmaningar med kommande kompetensbrist i många branscher. Vi hjälper er att möta framtiden med Generation Mix.

Transparens eller information overload?

Att vara transparent är en hygienfaktor för företag idag – inte bara externt, utan också internt. Medarbetare förväntar sig ständig tillgång till information, löpande kommunikation och vill veta vad som händer inom företaget. Men många medarbetare känner sig dränkta i ett informationsöverflöd de inte kan hantera. Gränsen mellan att vara transparent och att överinformera är inte alltid så enkel att se.