Med medarbetarna i fokus

Involve är en kommunikationsbyrå med över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, förändringskommunikation och digitalt lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår styrka är att vi kan digitala arbetssätt, format, processer, metoder och kanaler. Vi ingår dessutom i H&H Group, vilket innebär att vi har tillgång till ledande kompetens inom all slags kommunikation och lärande.

Våra erbjudanden

Kunder

The Involve way

För att skapa verklig förändring som är hållbar över tid är det viktigt att människor involveras. När uppdaterade, engagerade medarbetare arbetar mot gemensamma mål och visioner frigörs oanade krafter. Utmaningen är att få det att hända i praktiken.

Vår utgångspunkt är att säkerställa att vi når alla ledare och medarbetare, oavsett var de verkar. Alla är viktiga.

Läs mer här

Aktuellt

Att göra skillnad med sitt arbete - än mer i fokus

Kraften som bor i att känna att ditt jobb är meningsfullt - både för dig och för andra – är ingen nyhet. Ett tydligt exempel är Hållbarhet. Här har frågan sedan en tid varit brännhet – det räcker inte att som bolag deklarera sin hållbarhetsnivå och hävda att man arbetar proaktivt för att uppnå målen i hållbarhetsstrategin.

Nu blir vi ännu starkare!

Vi välkomnar Katarina Wendt Englund in i Involve-gänget! Jag är väldigt glad och stolt över att Katarina valt att fördjupa samarbetet med oss, säger Involves grundare och VD Annicka Pärson.