We transform
business
by involving all
the people

Aktuellt

Medarbetarna – ett företags största tillgång

Välmående medarbetare som trivs på jobbet har inte bara roligare, de är också mer produktiva. Därför är varje investering i medarbetarna en investering i företaget. Människor som mår bra på sin arbetsplats är motiverade att göra ett bra jobb, något som i längden gynnar alla. En hållbar kultur skapas av en palett av insatser. Här är några punkter vi alltid trycker lite extra på.

Möt morgondagens utmaningar med Generation Mix

Under hösten lanserar Involve och systerbyrån Mindmakers erbjudandet Generation Mix. John Mellkvist, PR-konsult på Mindmakers, har drivit frågan kring ålderism under en tid och intresset ökar. Företagens behov av att hantera generationsskiftet växer, och fler strävar efter att ha en bra generationsmix på arbetsplatsen.