Transform business
by involving all the people

Läs mer!

That's what we believe in

Aktuellt

Involve välkomnar Marie Viskers som Senior Advisor

Marie kommer att jobba som Senior Advisor och Client Director och har lång erfarenhet av att driva varumärkesbyggande och strategisk kommunikation i förändring.

Läs merlÄS MER

Win-win för Stena Recycling!

Nu lanserar Stena Recycling webbutbildningen Från avfall till resurser, som tagits fram tillsammans med Involve.  

Läs merlÄS MER

PEOPLE > DESIGN > INNOVATION

Som en härlig start på 2019 lyssnade vi idag på Rich Nadworny, Design Director och Co-Founder på vår systerbyrå Savvy, som arbetar med Service Design. Rich pratade bland annat om hur viktigt det är att alltid ha människor i fokus i designprocessen för att verksamheter ska kunna tillföra verkligt värde.

Läs merlÄS MER
Se fler artiklar
No items found.

Om Involve

Vi på Involve Communication arbetar med förändringskommunikation, internkommunikation och lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår breda erfarenhet av att samarbeta med kunder som ständigt utmanar oss har gett oss en god förståelse för ledningens, chefens och medarbetarens behov av kommunikation och lärande i olika situationer och organisationsstrukturer.

Under mer än 20 år har vi bland annat utvecklat en unik digital metodik och modeller för att skapa medarbetarengagemang och dialog i stora organisationer. Vårt erbjudande kombinerar rådgivning, konceptutveckling och metoder för genomförande baserade på modern teknologi.

H&H Group

Involve ingår i Hallvarsson & Halvarsson Group, som består av 17 byråer med ett gemensamt fokus: vi ska upplevas som Sveriges främsta rådgivare inom företagskommunikation. Hos oss och i vårt nätverk finns några av Sveriges mest erfarna PR- och kommunikationskonsulter. Totalt är vi cirka 450 specialister och rådgivare till kunder i mer än tio länder - från kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, London och Shanghai.

Läs mer om H&H Group

Vad vi gör

We transform business by involving all the people. Your people. Your employees. Med involverande kommunikationslösningar bryter vi gamla vanor och barriärer och ger ledningen det stöd de behöver. Men vi tror att det är genom medarbetarna förändringen skapas.

Det är medarbetarna som gör skillnaden.

Det finns inga genvägar

Det är därför vi inleder alla våra kunduppdrag med att sätta oss in i din situation och dina utmaningar, utifrån tre olika perspektiv.

Vi involverar dina medarbetare, hittar svagheter och styrkor inom organisationen och skräddarsyr aktiviteter som matchar företagets affärsmål. På det här sättet vet vi att vi hittar bästa vägen framåt. Tillsammans.

Förberedelser – i tre dimensioner

Verklig förändring kräver uthållighet!

Vårt jobb är att få strategier att bli till verklighet. Det är en kontinuerlig process som sker i flera steg: från medvetenhet till förståelse, delaktighet och handling. När många medarbetare går igenom den här processen tillsammans kan de utveckla otrolig kraft mot samma mål.

Redan tidigt i vårt samarbete kan vi börja se effekterna av vårt kommunikationsarbete – till exempel genom gemensamma referensramar och en förstärkt känsla av tillhörighet. Fler medarbetare blir mer och mer engagerade i att tillsammans skapa framgång för företaget. När fler medarbetare förstår och känner sig motiverade och delaktiga, blir de också mer villiga att göra förbättringar, vilket gör att företaget kan reagera snabbare på förändringar i omvärlden.

Det ger ett unikt och ovärderligt resultat som märks både inom och utanför företaget. Företaget ökar i värde i medarbetarnas, underleverantörers och i kunders ögon och förstärkta relationer mellan medarbetare och kunder skapas. Resultatet är – helt enkelt – ökad lönsamhet.

Med Involve Monitor kan vi mäta och följa upp kommunikationsaktiviteterna och skapa förutsättningar för kontinuerlig dialog.

Vår expertis

Vi är experter på stora företags internkommunikation – dvs strategi, konceptutveckling, innehåll, paketering, kanalval/teknik och lansering, med medarbetaren i fokus. Vi är experter på corporate storytelling, pedagogik, dramaturgi och på att hitta rätt lösning och tonalitet för att verkligen nå och engagera medarbetarna. Med stödjande internkommunikation ökar vi värdet av företaget i både medarbetarnas och omvärldens ögon. Vi bygger varumärket inifrån. Vi gör ett företag till ETT företag.

Involves arbetssätt.

Kundcase

ITAB

En stark story visar vägen - We are ITAB

Med kommunikationsplattformen ”We are ITAB” tydliggör ITAB sin Corporate Story och stärker sitt varumärke internt. Kommunikationsplattformen, som tagits fram av Involve och ITAB, är ett viktigt verktyg i ITABs pågående tillväxtresa och branding-arbete. I We are ITAB är det medarbetarna som bär och lyfter fram budskapen, eftersom att alla medarbetare är och ska vara delaktiga i ITABs utveckling.

Genom att ta fram och tillgängliggöra sin story bygger ITAB kunskap, förståelse och engagemang hos medarbetarna. Kunskap, förståelse och engagemang som medarbetare nu kan omsätta i sitt dagliga arbete och för ITABs fortsatta tillväxt. Innehållet är till stor del filmdrivet och består av korta moduler. Med glädje, framåtanda och med hjälp av medarbetarna själva skapas ett driv och en tydlighet – We are ITAB.

Stena Metall

Stena Metall Environmental Training

För Stena Metall, som jobbar både med återvinning och nyproduktion från återvunna material, är miljö och hållbarhet viktiga faktorer att hänsyn till i verksamheten. Involve skapade tillsammans med Stena Metall ett miljöprogram för alla medarbetare, Stena Metall Environmental Training.

Programmet syftar till att höja medarbetarnas kunskap om hur de kan bidra till Stena Metalls miljöarbete och göra dem delaktiga i att hela tiden förbättra interna processer och rutiner. Stena Metall Environmental Training tar avstamp i nuet och i medarbetaren – det börjar här och nu, med oss alla. Med hjälp av film, infographics, konkreta exempel och quiz guidas medarbetarna genom programmet. I tillhörande workshopguide tas ämnet till den lokala nivån, då medarbetare får möjlighet att diskutera och konkretisera förbättringar i en lokal actionplan.

SCANIA

Scania är redo att möta kunderna med säljare i världsklass

Globala marknadsledare som Scania som är världsledande inom transportlösningar mot ett hållbart transportsystem – med en bred portfölj av produkter, tjänster och skräddarsydda lösningar – behöver en säljkår i absolut världsklass. Involve har under lång tid samarbetat med Scania för att lansera nya lastbilsmodeller och tjänster internt, och under de senaste åren har Involve och Scania vidareutvecklat ett digitalt och mobilt utbildningskoncept för den globala säljkåren. 

Utbildningskoncepten rustar säljarna med omfattande fakta om Scanias hela lastbilsflotta, presenterar kontinuerligt alla nyheter - nu senast om den nya generationen lastbilar, förklarar transportlösningar, miljömässiga och ekonomiska fördelar, förklarar tjänsteutbud och ger detaljer om belysning, bäddar, stolar, speglar, navkapslar, rattar och motorer- ja, allt. Med hjälp av film, text, bild, övningar och testmoduler, kan säljare lära sig allt de behöver veta. Med mobilappen kan de dessutom friska upp minnet inför ett säljmöte eller dubbelkolla viktiga detaljer närhelst de behöver, var de än befinner sig.

Stena Line Academy

Stena Line Academy – kunskap i varje hamn

Stena Line bedriver sin verksamhet mellan 29 hamnar i Europa – med ca 5 500 fastanställda, 4 700 säsongsanställda och totalt 41 olika nationaliteter, som alla arbetar ombord på fartygen eller i hamnarna. Stena Line behöver därför en gemensam kanal och plattform för att kommunicera med samtliga medarbetare, en kanal som håller samman central kommunikation, utbildning och utvecklingsarbetet.

Sedan 2005 har Involve arbetat med Stena Line med attutveckla en webbaserad kanal som kombinerar och håller samman centrala informations- och utbildningsinitiativ med praktiskt utvecklingsarbete ombord på fartygen och ute i hamnanläggningarna. Stena Line kan arbeta systematiskt och effektivt med kompetensutveckling och uppföljning. Under namnet STENA LINE ACADEMY har Involve och Stena Line skapat den bredaste och mest kompetensgivande utbildningsinsatsen i Stena Lines historia.

Stena Metall

Stena Metall  - en koncern, en Stena Story

Stena Metallkoncernen växer ständigt och är idag ledande i Norden inom återvinning och miljöservice. Koncernen består av flera geografiskt spridda verksamheter och har idag drygt 3 000 medarbetare.

Tillsammans med Stena Metallkoncernen utvecklade Involve en omfattande kommunikationslösning – Stena Story, som handlar om att tydliggöra koncernen ur ett affärs- och varumärkesperspektiv. Målet med Stena Story är att skapa gemensamma referensramar, en samsyn och ett helhetstänk bland samtliga medarbetare inom hela koncernen.

Stena AB

Stena ABs medarbetare löser kniviga dilemman

Hur kan vi levandegöra och nå ut med vår Code of Conduct till cirka 20 000 medarbetare spridda över olika länder och i olika verksamheter? Det var en fråga som Stena AB ställde sig.

Involve tog fram en digital lösning som beskriver, exemplifierar och levandegör koden, skapar förståelse för varför den är viktig att följa och vilka konsekvenser att bryta mot den kan ha för både Stena och individen. Med ett antal fiktiva och tänkbara dilemman får medarbetarna ta ställning, fundera och diskutera kring olika situationer utifrån koden. Det är en flexibel lösning som går att köra på dator, läsplatta eller telefon. På det här sättet har Stena AB hittat ett effektivt och kraftfullt verktyg för att skapa medvetenhet och insikt om uppförandekoden i organisationen och kan nå ut med samma budskap till alla medarbetare, oberoende av tid och plats.

Forex Bank

FOREX Bank firar 50-år med företagskulturen i centrum

Som en del av sitt 50-årsjubileum 2015 ville FOREX Bank berätta historien om hur man gått från att vara valutaväxlare till att bli valutasäljare och bank. Syftet var att stärka kulturen med speciellt fokus på två områden - den interna stoltheten och FOREX Bank som en säljande organisation med kunden i fokus.

I samarbete med FOREX Bank lade Involve upp en strategi och aktivitetsplan med en rad insatser som på kort och lång sikt stärker kulturen. Aktivitetsplanen bygger på övertygelsen att en organisations historia är en viktig gemensam referensram för medarbetarna. En jubileumsfilm som på ett lustfyllt sätt berättar historien om FOREX Bank lanserades internt och externt, bl. a. på YouTube. Internt släpptes en interaktiv film där FOREX Banks grundare, Rolf Friberg, berättar om utvecklingen och beskriver sin vision och vägen framåt. Dessutom har ett antal självinstruerande, interaktiva filmer som uppmuntrar till meningsutbyte skapat dialog om den gemensamma kulturen i alla arbetsgrupper på FOREX Bank. Resan fortsätter!

LRF Konsult

LRF Konsult - på digital förändringsresa

Med ökad digitalisering och automatisering förutsåg LRF Konsult stora förändringar inom redovisnings- och rådgivningsbranschen. För att behålla sin position som Sveriges största rådgivningsföretag beslutade LRF Konsult att ställa om både kunderbjudande och arbetssätt i grunden. Under en treårig förändringsresa ville man engagera alla 1400 medarbetare på 130 orter i utvecklingen för att även i framtiden få landets småföretagare att växa.

Förändringskommunikation kräver lösningar över tid. LRF Konsult tog tillsammans med Involve fram en programserie med ett antal dialogfilmer, episoder, där ledningen förklarade bakgrund till förändringen, behov, strategier och utvecklingsåtgärder och där både medarbetare och kunder kom till tals. Genom det integrerade uppföljningsverktyget Involve Monitor kunde LRF Konsult genom hela resan mäta framsteg, skapa dialog och inhämta synpunkter, behov och idéer och löpande ge återkoppling på den feedback som framförts.

Idag står LRF Konsult rustade med ett utvecklat arbetssätt, de senaste arbetsverktygen och framförallt med involverade medarbetare som proaktivt fortsätter att hjälpa landets småföretagare att växa. Företaget uppnådde en hedrande tiondeplats i 2016 års rankning av Sveriges Bästa Arbetsgivare.

Saab

This is Saab

Saab har under de senaste årtiondena förändrats från en nationell försvarsleverantör till en global försvars- och säkerhetskoncern, som idag består av fem affärsområden och drygt 13 000 medarbetare. I ljuset av det ville Saab öka medarbetarnas kunskaper om koncernens värden, strategi, positioneringsarbete och erbjudande.

Saab gav Involve uppdraget att utveckla en webbaserad kommunikationslösning som helt enkelt handlar om Saab – This is Saab. Konceptet går ut på att samtliga medarbetare världen över aktivt ska delta och hämta nya kunskaper om verksamheten, spjutspetsteknologi, varumärket, uppförandekod och om människorna som gör det möjligt – medarbetarna.

Lantmännen

Lantmännens uppförandekod för alla - från jord till bord

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, bioenergi och lantbruk och ägs av 40 000 svenska lantbrukare. Med sina 12 000 medarbetare i 19 länder är Lantmännen också en stor aktör på den internationella marknaden. Lantmännens varumärkeslöfte lyder: Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Med hjälp av sin Code of Conduct har Lantmännen en unik möjlighet att påverka alla medarbetare och alla aktörer i värdekedjan – om alla känner till uppförandekoden och lever efter den.

För att leva upp till sitt varumärkeslöfte, och omvärldens ökade krav på bland annat miljömässigt hållbara lösningar, utvecklade Lantmännen tillsammans med Involve en kommunikationslösning som når samtliga medarbetare i alla länder. Genom kommunikationen skapades en tydlig intern samsyn på ansvarsfullt företagande och riktlinjer för miljömässigt och socialt ansvarstagande, både i ett internt och externt perspektiv.

SCA

SCAs Code of Conduct till alla på 17 språk

SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i fler än 100 länder och SCA har cirka 44 000 anställda globalt. Därmed är behovet att kommunicera konsekventa och tydliga budskap kring företagets uppförandekod, Code of Conduct, stort.

Involve har utvecklat en webbaserad kommunikationslösning riktad till alla anställda. På olika 17 språk kan medarbetarna öka sin kunskap om och förståelse för vad SCAs Code of Conduct innebär. Kommunikationslösningen levandegör uppförandekoden med hjälp av konkreta dilemman en medarbetare kan ställas inför och kommunicerar de rutiner och policys som SCA tagit fram och lever efter.

Stockholms Stad

Tillsammans skapar vi ett Stockholm i världsklass

Med ”Tillsammans skapar vi en stad i världsklass” upprättar Involve och Stockholms Stad en ny, drivande och dynamisk kommunikationskanal som riktar sig till stadens samtliga drygt 40 000 anställda. En serie webbprogram lyfter fram hur utvecklingsarbetet fortgår i stadens olika verksamheter och bolag. Stadsledningens syfte med kanalen är att kommunicera och förankra ”VISION 2030 – Stockholm en stad i världsklass” och att ge ett kontinuerligt stöd för verksamhetsutvecklingen i staden.

Sammanlagt har idag hela 80 procent av alla medarbetare kunskap om visionen och 90 procent vet hur de ska arbeta för att bidra till att uppfylla målen.

- Vårt kvalitetsarbete ger resultat och det värdesätts. Vi ser det i de välförtjänta utmärkelserna, det goda resultatet i medarbetarenkäter och i olika brukar-undersökningar. Vi har lyckats med att koppla visionen om ett Stockholm i världsklass till det dagliga utvecklingsarbetet i våra verksamheter. Vi är på god väg, säger Stadsdirektör Irene Svenonius.

Axfood

Axfoodakademin ger lönsamhet och konkurrenskraft

Axfoods ambition var att kraftigt förbättra lönsamheten och stärka konkurrenskraften genom att öka kunskapen och förståelsen för produkterna och arbetet i butik. Som ett led i denna strategi ville Axfood skapa en ”Färskvaruskola”, en grundutbildning i butikskunskap för medarbetarna på Willys och Hemköp. Målet var att certifiera samtliga butiksanställda.

Involve har tillsammans med Axfood nu producerat över 20 webbaserade utbildningar, däribland en Färskvaruskola. Utbildningarna handlar bland annat om produktkunskap, miljö och hållbarhet, kärnvärden, kultur och kundbemötande. Allting mäts, analyseras och utvärderas i verktyget Involve Monitor. Idag är många medarbetare och ledare certifierade i Färskvaruskolan. 2011 belönades Axfood och Involve med priset för årets bästa kompetenssatsning. 2013 nominerade Involve Axfood som vann priset Årets Kompetensföretag. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i deras sätt att arbeta.

Assa Abloy

Entrance to ASSA ABLOY

Involve har tillsammans med ASSA ABLOY skapat kommunikationsplattformen ”Entrance to ASSA ABLOY”. Programmet ger en djupgående bild av ASSA ABLOYs verksamhet, värderingar, strategier och vision och är tillgängligt för alla 43 000 medarbetare.

Entrance to ASSA ABLOY är ett värdefullt verktyg för att, i en global värld, skapa gemensamma referensramar och målbilder hos medarbetarna. Genom att ge medarbetarna ett sammanhang och ökad kunskap om företaget skapas delaktighet och gemenskap. För ett globalt företag med språk- och kulturskillnader mellan länder är det viktigt att kunna nå alla medarbetare på ett likvärdigt och inkluderande sätt. Genom att kommunicera med alla medarbetare, oavsett språk eller land, visar man att alla räknas. Det är inte något man bara säger - det är något man gör. Innehållet är tillgängligt i ett ”Spotify-format”, vilket betyder att det består av korta moduler som enkelt kan läggas till eller tas bort. Entrance to ASSA ABLOY kan därför anpassas för olika målgrupper och syften och en stor del av materialet kan därför också användas externt.

Kontakt

Involves medarbetare William
Alexandra Fröding
Scriptwriter
Involves medarbetare Anders
Anders Österholm
Senior Developer
Involves medarbetare Annicka
Annicka Pärson
CEO, Client Director
+46 730 350 570
Involves medarbetare Cecilia
Cecilia Wickman
COO, Client Director
+46 730 350 571
Involves medarbetare Susanne
Ellen Appeltofft
Project Manager
Involves medarbetare Fiona
Fiona Miller
Content Development Director
Involves medarbetare Fiona
Jenny Smirnakos
Content Development Director
Involves medarbetare Jörgen
Jörgen Flodström
Creative Director
Involves medarbetare Karin
Karin Wilund
Client Director
+46 730 350 540
Involves medarbetare Kerstin
Kerstin Wiström
Content Development Director
Involves medarbetare Nina
Robin Söderberg
Developer
Involves medarbetare Susanne
Susanne Lindh
Senior Art Director
Involves medarbetare William
William Mattsson
Graphic Designer