Med medarbetarna i fokus

Involve är en kommunikationsbyrå med över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, förändringskommunikation och digitalt lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår styrka är att vi kan digitala arbetssätt, format, processer, metoder och kanaler. Vi ingår dessutom i H&H Group, vilket innebär att vi har tillgång till ledande kompetens inom all slags kommunikation och lärande.

Våra erbjudanden

Kunder

The Involve way

För att skapa verklig förändring som är hållbar över tid är det viktigt att människor involveras. När uppdaterade, engagerade medarbetare arbetar mot gemensamma mål och visioner frigörs oanade krafter. Utmaningen är att få det att hända i praktiken.

Vår utgångspunkt är att säkerställa att vi når alla ledare och medarbetare, oavsett var de verkar. Alla är viktiga.

Läs mer här

Aktuellt

Se upp för ”Silent killers”

I artikeln ”The silent killers of Strategy Implementation and Learning” i MIT Sloan Management Review tar författarna Michael Beer & Russell A. Eisenstat upp det som de benämner som ”The silent killers”. Utifrån sin forskning diskuterar de svårigheter med att implementera strategier och att lyckas med lärande.

Hemarbete – den nya attackytan för cyberbrottslingar

Pandemin innebär nya och utmanande situationer för alla, inte minst för de som jobbar med IT-säkerhet. IT-avdelningar världen över ska ställa om och möjliggöra för mängder av anställda att jobba hemifrån på ett effektivt – och framför allt – säkert sätt!