Med medarbetarna i fokus

Involve är en kommunikationsbyrå med över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, förändringskommunikation och digitalt lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår styrka är att vi kan digitala arbetssätt, format, processer, metoder och kanaler. Vi ingår dessutom i H&H Group, vilket innebär att vi har tillgång till ledande kompetens inom all slags kommunikation och lärande.

Våra erbjudanden

Kunder

The Involve way

För att skapa verklig förändring som är hållbar över tid är det viktigt att människor involveras. När uppdaterade, engagerade medarbetare arbetar mot gemensamma mål och visioner frigörs oanade krafter. Utmaningen är att få det att hända i praktiken.

Vår utgångspunkt är att säkerställa att vi når alla ledare och medarbetare, oavsett var de verkar. Alla är viktiga.

Läs mer här

Aktuellt

Involve's Fiona Miller vinner pris i Best European Learning Material Awards!

Att Fionas pedagogiska kreativitet och osvikliga förmåga att göra det komplexa begripligt alltid kommer våra kunder till godo vet både vi och de. Oavsett om det handlar om hållbarhetsstrategier, compliance, lastbilar eller läkemedel tar hon sig an uppdragen med stor entusiasm och skaparglädje som smittar av sig och ger märkbara resultat hos kunderna.

Se upp för ”Silent killers”

I artikeln ”The silent killers of Strategy Implementation and Learning” i MIT Sloan Management Review tar författarna Michael Beer & Russell A. Eisenstat upp det som de benämner som ”The silent killers”. Utifrån sin forskning diskuterar de svårigheter med att implementera strategier och att lyckas med lärande.