Med medarbetarna i fokus

Involve är en kommunikationsbyrå med över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, förändringskommunikation och digitalt lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår styrka är att vi kan digitala arbetssätt, format, processer, metoder och kanaler. Vi ingår dessutom i H&H Group, vilket innebär att vi har tillgång till ledande kompetens inom all slags kommunikation och lärande.

Våra erbjudanden

Kunder

The Involve way

För att skapa verklig förändring som är hållbar över tid är det viktigt att människor involveras. När uppdaterade, engagerade medarbetare arbetar mot gemensamma mål och visioner frigörs oanade krafter. Utmaningen är att få det att hända i praktiken.

Vår utgångspunkt är att säkerställa att vi når alla ledare och medarbetare, oavsett var de verkar. Alla är viktiga.

Läs mer här

Aktuellt

From Strategy Activation to Business Execution

Värdet av att minska gapet mellan strategi och genomförande genom att verkligen motivera medarbetare kan inte överskattas. Men, hur vanligt är det inte att medarbetare inte ges reell möjlighet att se kopplingen mellan det egna arbetet och strategierna?

Ladda företagskulturen för långsiktig framgång!

Vi håller ut och håller i. Vår uthållighet prövas. Men snart kommer vaccinet oss till del. Albert Einstein menade att ur varje kris kommer stora möjligheter. Och även om vi inte kommer att gå tillbaka till hur det var innan, så kommer vägen till, och etableringen av det ”nya normala” att innebära många möjligheter till positiv förändring för företag och organisationer, inte minst i vårt sätt att arbeta.