Compliance and ethics

Det finns bara en väg. Den rätta.

Ett enda misstag…

Företag idag utsätts för allt större risker. Det ställs tydligare krav på att alla inom företaget ska följa både lagar och interna regelverk. Ett enda misstag, en felbedömning, kan få enorma konsekvenser för företaget, varumärket, kunderna och medarbetarna. Hur ska man då göra för att undvika risker?

Det handlar om riskminimering

Det är lätt att tro att riskerna minimeras enbart genom att ha kontrollfunktioner, rapporteringskanaler och välformulerade dokument. Men det är mer komplext än så. Utmaningen är att få alla att komma till insikt och acceptans bortom reglerna. Och att få alla att veta och förstå hur de ska agera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Motivera och ge verktyg till alla

Våra metoder och vår Compliance & Ethics Platform går ut på att motivera och ge verktyg till alla i organisationen, medarbetare och ledning. Det skapar en ”speak-up culture” som öppnar för diskussion och ger insikt. Vi hjälper er att göra rätt – så att ni kan fokusera på affären.

Långsiktig och hållbar lösning

Vi har en lång och gedigen erfarenhet och har arbetat med en mängd företag, stora som små, i Compliance och ethics-frågor. Vi vet att det tar tid att ändra attityder och åstadkomma beteendeförändringar, därför arbetar vi med långsiktiga, hållbara lösningar, som hela tiden anpassas utifrån vad som är relevant just nu.

Vill ni minska era risker och skapa en "speak-up culture"?
Kontakta oss så berättar vi mer.

Kunder som vi hjälpt med Compliance and ethics:

Fler av våra erbjudanden: