Compliance

Det finns bara en väg. Den rätta.

Idag ställs det hårda krav på att alla medarbetare ska följa både lagar och interna regelverk. Ett enda snedsteg kan få enorma konsekvenser för företaget och varumärket. Det är lätt att tro att risker elimineras enbart genom kontrollfunktioner och välformulerade riktlinjer. Men det är mer komplext än så – alla inom företaget behöver veta och förstå hur de ska agera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av compliance & etik-frågor inom både stora och små företag. Våra metoder syftar till att motivera och ge verktyg till alla i organisationen – medarbetare och ledning. Det skapar en långsiktigt hållbar kultur där det är självklart att attityder och beteenden går i linje med företags värderingar och där risker reduceras. 

Vi hjälper er att göra rätt – så att ni kan fokusera på affären.

Vad vi erbjuder inom Compliance:

  • Förstudie och målgruppsanalys
  • Utforma policys och rådgivning
  • Digital utbildning i Code of Conduct och andra policys
  • Dilemman och dilemmabibliotek
  • Dilemma games
  • Digitala workshopverktyg
  • Filmer
  • Mätning och analys

Kunskap och insikt minskar risker

Vi på Involve förespråkar alltid att arbeta med compliance och etik i ett bredare perspektiv än den standardiserade ”läs och signera uppförandekoden”-metoden. Det beror på att vi starkt tror på att minimera risker och att bygga en etisk företagskultur är en proaktiv och iterativ process. Något som kräver kontinuerligt lärande, öppna diskussioner och ledare som föregår med gott exempel.

För att kunna minimera risker måste man våga se på sin egen företagskultur med kritiska ögon; har alla förstått vad vår uppförandekod (Code of Conduct) innebär i praktiken och har vi en tillåtande kultur där det finns utrymme att säga ifrån? När medarbetarna är trygga och vet vad som gäller kan man utveckla företagskulturen till att gynna affären och inte tvärtom.

Kunder som vi hjälpt inom Compliance:

Scania

Atlas Copco

Dustin

Lantmännen

MAN

Pandox

Saab

Permobil

Stena Line

Stena Recycling

Stockholms Hamnar

Atlas Copco - Flera vägar mot en levande uppförandekod

På Atlas Copco är uppförandekoden ett verktyg för att minimera affärsrisker och säkra en trygg och etisk arbetsplats. Men en kod efterföljs inte bara för att den finns, eller ens för att alla medarbetare signerat den - någonting som Atlas Copco vet. Med 39 000 medarbetare och verksamhet i fler än 180 länder, är utmaningen att hitta sätt att levandegöra uppförandekoden hos samtliga chefer och medarbetare, effektivt och långsiktigt.

Läs mer här

Relaterade artiklar:

Fler erbjudanden:

Strategiaktivering

Hållbarhet