2022-03-31

It’s blowing in the wind

“Culture is like the wind. It is invisible, yet its effect can be seen and felt. When it is blowing in your direction it makes for smooth sailing. When it is blowing against you, everything is more difficult.”

Så poetiskt inleds artikeln: Changing Company Culture Requires a Movement, Not a Mandate i Harvard Business Review. Den handlar om kultur i allmänhet och företagskultur i synnerhet. Hur skapar man som chef eller ledare den företagskultur man vill ha? Det är just det som är kärnan i artikeln – en företagskultur låter sig inte skapas genom ett ”top-down mandate” som beslutas i ledningen och sedan kommuniceras ut. Kultur är betydligt subtilare än så. Att uppnå kulturförändring kräver en övertygelse hos alla som är en del av kulturen.

“Someone with authority can demand compliance, but they can’t dictate optimism, trust, conviction, or creativity.”

Hur ska man då gå tillväga? Det handlar enligt artikelförfattarna om en rörelse och en befintlig vilja till förändring.

“Culture change needs to happen through amovement, not a mandate.“

Rörelsen måste alltså komma först, grogrunden till förändringen måste finnas där. Något som berör och engagerar, kanske också skaver lite. Vad det är kan variera, det kan till exempel handla om själva incitamentet till företaget, varför existerar vi som företag? Vad är viktigt för oss? Uppnår vi det? Om inte, vad behövs för att göra det? Där någonstans händer det, någon eller några ser något som inte fungerar som det ska. De ser något som skulle behöva förbättras och tar ett initiativ som andra upplever som en positiv väg framåt. Författarna kallar dem ”movement makers”, de som börjar i liten skala och uppnår förändringar som inspirerar andra och sedan sprider sig som ringar på vattnet.

Vad kan vi lära av dessa ”movement makers” – vilka är deras framgångsfaktorer? Artikelförfattarna nämner några exempel på vad som är viktigt för att lyckas:

En movement maker äger ofta inte den auktoriteten som en ledare har. En ledare ska ta beslut, men när det kommer till förändringar av företagskultur är det som nämnts inte ett beslut som behövs – det är en insikt och en rörelse från människorna som det berör – Transform business by involving all the people, som är vårt mantra på Involve. Vi vet ju att det är människorna som får det att hända.

“It’s important to start with actions, not new mission statements or company structures, because culture change only happens when people take action.“

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance