2022-06-15

Om hur vi lär oss – små portioner över längre tid

Energidryck, kaffe, proteinbars är saker som många av oss har tryckt i oss för att hålla oss uppe för att ”råplugga” inför en tenta. Det kanske har gått bra, eller åtminstone ok, men vad har hänt med den kunskapen sedan? För de flesta av oss har den helt eller delvis försvunnit – av den enkla anledningen att ”trycka” i sig kunskap är inte det mest effektiva sättet att lära sig saker.

The Science of Spacing

The Science of Spacing, eller vikten av att lära sig över tid, är något som NeuroLeadership Institute diskuterar i sin blogg. Deras forskningsresultat visar tydligt att förmågan att ta till sig kunskap ökar när man väljer att dela upp lärandet istället för att göra allting på en gång.  

De skriver:

”In short, one simple tweak, and you can get seven times the impact from a learning experience.”

”One simple tweak” är en så enkel åtgärd som att dela upp lärandet i mindre delar över tid. Deras forskning visar att det kan öka effekten upp till sju gånger. Det gäller både när man träffas fysiskt eller lär sig digitalt.

Små portioner

Författarnas slutsatser är att, om man tar sig an mindre bitar åt gången, testar och tillämpar kunskapen och sedan återkommer för att lära sig nästa sak leder till bättre effekt. Man behöver landa i den nyvunna kunskapen och tillämpa den för att gå vidare och ta in mer. Vid en intensiv heldags-workshop kan man förvisso bli inspirerad till nya vanor och förändrat beteende, men hur omvandlar man det till handling efteråt? Många gånger kommer vi tillbaka från en föreläsning eller workshop med en diger to-do lista som kan vara svår att införliva i det dagliga arbetet. Risken är att nya idéer och tilltänkta aktiviteter prioriteras ned och kanske faller i glömska, de goda intentionerna till trots.

Vi behöver helt enkelt påminnas – och inspireras – om och om igen. Så istället för att ha långa heldagsutbildningar, seminarier och workshops eller att förvänta sig att medarbetare gör ”check” vid ett tillfälle på långa, digitala kurser, så är det bättre att dela upp lärandet över tid och göra det lättillgängligt och mer on-demand.

Learning journeys - med många stopp och nya resmål på vägen

Om målet med utbildning är beteendeförändring bör utbildning ses som en resa; en serie tillfällen för lärande i en blandning av kortare formella och informella aktiviteter, puffar och uppföljningar som kontinuerligt förankrar ny kunskap, nya beteenden och nya vanor.

Lärresor kan med fördel handla om och vara strukturerade kring företagets strategi och prioriterade mål. Medarbetare letar efter transparenta organisationer som involverar, värdesätter lärande och uppmuntrar professionell utveckling. Företagen, å sin sida, drar nytta av engagerade medarbetare som ständigt strävar efter förbättringar. En Win-win för alla.

Hör gärna av dig till Involve om du vill veta mer!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance