2019-10-29

Medarbetarna – ett företags största tillgång

Välmående medarbetare som trivs på jobbet har inte bara roligare, de är också mer produktiva. Därför är varje investering i medarbetarna en investering i företaget. Människor som mår bra på sin arbetsplats är motiverade att göra ett bra jobb, något som i längden gynnar alla. En god kultur byggs inte över en natt – det är ett långsiktigt arbete som kräver ständigt underhåll. Men alternativet, en arbetsplats där människor inte riktigt trivs, är inte bara trist, det kan också bli väldigt kostsamt när duktiga personer väljer att lämna.

Satsa på medarbetarna – det kommer att ge utdelning! En hållbar kultur skapas av en palett av insatser. Här är några punkter vi alltid trycker lite extra på:

Värderingar skapar samhörighet. Det räcker inte att sätta värderingarna i en fin ram i fikarummet och hoppas att det ska göra jobbet. Värderingar ska vårdas och vara ständigt levande i verksamheten för de ska kunna omsättas i praktiken. Många av våra mest framgångsrika företag jobbar med värderingarna genom hela anställningskedjan, från dag ett. På så sätt blir värderingarna en tydlig riktlinje till hur medarbetare ska agera i olika situationer, vilket skapar trygghet och en känsla av samhörighet.

Tydlig vision och ett högre syfte. Människor idag vill inte bara ha ett jobb att gå till, de vill vara delaktiga i något större än sig själva och de vill veta och känna att deras jobb gör skillnad. Därför är det viktigt att företagets vision kommuniceras och förankras i alla led. En vision ska vara en ledstjärna för alla i organisationen. När alla förstår varför företaget går i en viss riktning är det lättare att som enskild individ känna sig motiverad och redo att göra de förändringar som krävs. När människor enas mot ett gemensamt mål skapas samlad kraft och riktning som kan ge storartade resultat.

Kreativitet och innovation. För att möta morgondagens utmaningar i den globala ekonomin behövs strukturer för att förvalta medarbetarnas kreativa idéer och innovationskraft. Kreativitet är inget som är förbehållet en viss typ av människor – det finns hos alla. Det handlar istället om att skapa en miljö där allas olika erfarenheter, olikheter och kompetenser får komma till sin rätt.Genom att ge människor kreativt utrymme och ta tillvara bra idéer växer inte bara människor – det skapar även framgångsrika företag.

Kompetensutveckling och karriärvägar. För att hänga med i dagens snabba förändringar behöver företag kontinuerligt kompetensutveckla den befintliga personalen. Förmågan att utvecklas och ta till sig ny kunskap kan vara avgörande för företagets framtid. Det handlar också om att synliggöra och tydliggöra de utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget för att både kunna behålla befintliga medarbetare och attrahera nya.

Hållbara medarbetare. Eftersom medarbetarna är den absolut viktigaste resursen för ett företag är det så klart angeläget att de har kapacitet att leverera över lång tid. Hur människor mår handlar givetvis om mer än jobbet, men det är en stor del av våra liv och påverkar vårt mående i stor utsträckning.Medarbetare som känner att de kan påverka sin arbetssituation och att det finns utrymme för att vara en hel människa på jobbet klarar stress och förändringar bättre. Så se medarbetarnas goda hälsa och mående som en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Genom vårt employer branding-erbjudande hjälper vi företag att utveckla sina medarbetare. Vi ser till att ni får ut maximalt av er investering och av era medarbetare. Kontakta oss så berättar vi mer!

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance