Aktuellt

Ladda företagskulturen för långsiktig framgång!

Vi håller ut och håller i. Vår uthållighet prövas. Men snart kommer vaccinet oss till del. Albert Einstein menade att ur varje kris kommer stora möjligheter. Och även om vi inte kommer att gå tillbaka till hur det var innan, så kommer vägen till, och etableringen av det ”nya normala” att innebära många möjligheter till positiv förändring för företag och organisationer, inte minst i vårt sätt att arbeta.

Strategiaktivering med GlobalConnect

Uppdraget innebar att vi paketerade gruppens viktigaste strategiska mål och budskap i en serie kortfilmer presenterade av ledningsgruppens olika medlemmar. Vi utvecklade koncept, tonalitet och storyline för att hålla samman helheten. Vi skapade en strategi-hub, lättillgänglig på Intranätet för att samla allt på ett ställe och ge stöd åt ledarna i sitt uppdrag att tillsammans med sina team översätta strategins olika delar till konkreta aktiviteter i arbetet.

Cyber attacks on the rise

Cyber attacks are on the rise, so it is more important than ever before that companies and public services take steps to deal with these threats.

På spaning under den tid som flytt…

Det är overkligt hur snabbt tiden har gått och hur mycket som förändrats under denna vår. Hur klarar vi att hänga med i alla förändringar. Hur hanterar vi en vardag som inte alls är som förr? Hur planerar vi vårt arbete när så mycket av det vi tidigare visste och kunde präglas av ovisshet? Vad ser vi för förändringar? Vad tror vi kommer att hända framöver? Det finns verkligen mycket att reflektera över.

Högt pris för företag när riktlinjer inte är förankrade

Det är varje organisations ansvar att se till att alla lagar, förordningar och riktlinjer följs av samtliga anställda. Men ibland är det lättare sagt än gjort.

Ta hjälp av oss – hyr en rådgivare, en copy eller formgivare

Behöver ditt företag eller organisation extra stöd just nu? Vi har lång erfarenhet av effektiv och tydlig internkommunikation och vet hur man når ut med rätt budskap till rätt målgrupp.

Communicate to keep your business going

Now throw into the mix a financial crisis, the likes of which we have not seen before, and the Coronavirus, which is spreading at an alarming rate. During times of crisis, we need more communication – not less.

Tid för nya insikter och att lära nytt

Hemmajobb, uppskjutna möten och inställda resor. Tomrum. Varför inte använda tiden till att utvecklas?

Därför misslyckas företag med implementering av strategier

Att aktivera sina strategier och att gå från strategi till resultat upplevs av många företagsledare som en av deras allra största utmaningar. Troligen med rätta, studier visar att en stor del av företagen misslyckas med genomförandet.

Vem ska vissla?

Det nya visselblåsardirektivet från EU kan hjälpa företag att bygga mer etiska företagskulturer. Det är ett bra första steg, men bör ses som just det – det första steget av många.

Fler artiklar: