Aktuellt

Vara, Växa, Vinna!

Med engagerande satsningar över hela landet involverar Svensk Basket stora delar av samhället och skapar vinnare för livet. Involve stödjer och hejar på Svensk Basket!

Nu blir vi ännu vassare på Motion Graphics och design!

Vi är otroligt glada att välkomna Fredrick Stewart Holm tillbaka till Involve-teamet. Han kommer att jobba som Motion Graphics Designer och stärker upp vårt designgäng.

It’s blowing in the wind

Hur skapar man som chef eller ledare den företagskultur man vill ha? Kultur låter sig inte skapas. Kultur är betydligt subtilare än så. Att uppnå kulturförändring kräver en övertygelse hos alla som är en del av kulturen. Det här diskuteras i artikeln “Changing Company Culture Requires a Movement, Not a Mandate”.

Skills, skills, skills

Upskilling och Reskilling är begrepp som förekommer flitigt i spaningar för lärande under kommande år. De toppar listan i L&D Global Sentiment Survey för andra året i rad. Det är kanske inte så förvånande – i den komplexa och omvälvande tid vi befinner oss är det helt avgörande att ha en agil och flexibel verksamhet för att snabbt kunna växla om för att hitta nya möjligheter. Inte minst digitalt.

Involve's Fiona Miller vinner pris i Best European Learning Material Awards!

Att Fionas pedagogiska kreativitet och osvikliga förmåga att göra det komplexa begripligt alltid kommer våra kunder till godo vet både vi och de. Oavsett om det handlar om hållbarhetsstrategier, compliance, lastbilar eller läkemedel tar hon sig an uppdragen med stor entusiasm och skaparglädje som smittar av sig och ger märkbara resultat hos kunderna.

Se upp för ”Silent killers”

I artikeln ”The silent killers of Strategy Implementation and Learning” i MIT Sloan Management Review tar författarna Michael Beer & Russell A. Eisenstat upp det som de benämner som ”The silent killers”. Utifrån sin forskning diskuterar de svårigheter med att implementera strategier och att lyckas med lärande.

Hemarbete – den nya attackytan för cyberbrottslingar

Pandemin innebär nya och utmanande situationer för alla, inte minst för de som jobbar med IT-säkerhet. IT-avdelningar världen över ska ställa om och möjliggöra för mängder av anställda att jobba hemifrån på ett effektivt – och framför allt – säkert sätt!

Att göra skillnad med sitt arbete - än mer i fokus

Kraften som bor i att känna att ditt jobb är meningsfullt - både för dig och för andra – är ingen nyhet. Ett tydligt exempel är Hållbarhet. Här har frågan sedan en tid varit brännhet – det räcker inte att som bolag deklarera sin hållbarhetsnivå och hävda att man arbetar proaktivt för att uppnå målen i hållbarhetsstrategin.

Nu blir vi ännu starkare!

Vi välkomnar Katarina Wendt Englund in i Involve-gänget! Jag är väldigt glad och stolt över att Katarina valt att fördjupa samarbetet med oss, säger Involves grundare och VD Annicka Pärson.

From Strategy Activation to Business Execution

Värdet av att minska gapet mellan strategi och genomförande genom att verkligen motivera medarbetare kan inte överskattas. Men, hur vanligt är det inte att medarbetare inte ges reell möjlighet att se kopplingen mellan det egna arbetet och strategierna?

Fler artiklar: