Kundcase

/

Hållbarhet

Stena Line

Stena Save More

Utmaning

Steg för steg mot hållbarhet

Stena Line ville nå ut till alla medarbetare – på fartyg eller i land, heltids- eller säsongsanställda – och på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ge kunskap om vad var och en kan göra i sitt dagliga arbete för att spara mer resurser.

Vi skapade Stena Save More - en lärportal med bland annat roliga kortfilmer där medarbetare visar och berättar om olika hållbarhetsinitiativ som är relevanta för dem i deras dagliga arbete.

Lösning

Förvandlingsresan går steg för steg. Från grundläggande insikt och medvetenhet om miljö, sjöfart och dess klimatpåverkan för alla, till stöd till chefer att kontinuerligt genomföra lokala workshops med åtgärdspunkter och tydliga mål. Alla framsteg som görs på vägen publiceras på The Green List som synliggör kontinuerliga förbättringar och resultat för hela Stena Line.

Resultat

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.