Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

ASSA ABLOY

The Power of Pricing

Utmaning

Kontinuerligt stöd i prissättning – på ett och samma ställe

Prissättningen hos många företag är föremål för förändring. Från hårdvara till mjukvara, från produkter till tjänster, från kostnad plus till värdebaserad prissättning.

För att lyckas med denna förändring behövs kontinuerligt stöd som verkligen når medarbetarna i målgruppen. Inte bara en gång, utan över tid i takt med att ämnet och behovet av utbildning växer.

För att möta behovet har vi utvecklat en dynamisk webbaserad utbildningslösning där ASSA ABLOY kan erbjuda kontinuerlig support med uppdateringar och nya mindre kursmoduler inom prissättningsområdet – allt på ett och samma ställe.

Lösning

”Som strategisk utbildnings- och medvetenhetsbyggare har lösningen blivit lite av en förebild inom ASSA ABLOY. Jag tror att det beror på att det är ambitiöst och omväxlande strukturerat med olika inslag av video, interaktiviteter, simuleringar och infografik.”

Global Pricing Director, ASSA ABLOY Group

Resultat

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.