Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

ASSA ABLOY

The Power of Pricing

Utmaning

Kontinuerligt stöd i prissättning – på ett och samma ställe

Prissättningen hos många företag är föremål för förändring. Från hårdvara till mjukvara, från produkter till tjänster, från kostnad plus till värdebaserad prissättning.

För att lyckas med denna förändring behövs kontinuerligt stöd som verkligen når medarbetarna i målgruppen. Inte bara en gång, utan över tid i takt med att ämnet och behovet av utbildning växer.

För att möta behovet har vi utvecklat en dynamisk webbaserad utbildningslösning där ASSA ABLOY kan erbjuda kontinuerlig support med uppdateringar och nya mindre kursmoduler inom prissättningsområdet – allt på ett och samma ställe.

Lösning

”Som strategisk utbildnings- och medvetenhetsbyggare har lösningen blivit lite av en förebild inom ASSA ABLOY. Jag tror att det beror på att det är ambitiöst och omväxlande strukturerat med olika inslag av video, interaktiviteter, simuleringar och infografik.”

Global Pricing Director, ASSA ABLOY Group

Resultat