Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

Scania

We are Scania

Utmaning

Strategisk kommunikation till alla medarbetare

We are Scania är en portal för Scanias strategiska kommunikation riktad till Scanias viktigaste målgrupp – alla medarbetare, befintliga såväl som nya.

Det webbaserade verktyget ger alla chefer och medarbetare en överblick över företagets verksamhet, strategiska ambitioner och mål framöver – att driva omställningen mot ett mer hållbart transportsystem.

Lösning

Det är en flexibel och lättillgänglig samlingsplats för innehåll som tydliggör och ger stöd i Scanias förändringsresa. We are Scania uppdateras regelbundet med nytt innehåll.

We are Scania är tillgängligt på 21 språk - när som helst, var som helst.

Resultat

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.