Kundcase

/

Compliance and ethics

Stena

White Book Portal

Utmaning

Portal för diskussion och lärande

Stenasfären har mer än 20 000 medarbetare i olika jobb, branscher, företag och länder men det är en sak som förenar alla – Stenas Vita Bok. The White Book beskriver Stenas grundläggande affärsfilosofi och värderingar och ger inspiration och riktlinjer för hur man tänker och agerar i olika situationer på jobbet.

Lösning

Tillsammans med Stena har Involve utvecklat Stena White Book Portal - en digital, responsiv lärportal - för att göra bokens budskap mer lättillgängligt och för att väcka diskussion och lust till kontinuerligt lärande. Allt innehåll är enkelt och flexibelt att använda, både för individuell träning eller för workshops och arbete i grupp.

Innehållet förmedlas till stor del av medarbetare. Deras berättelser speglar hur värderingar och det decentraliserade affärsmannaskapet faktiskt lever i vardagen på Stena.

Resultat