Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

GlobalConnect

Digital strategiaktivering

Utmaning

Flexibel kommunikation kring strategin

GlobalConnect är en av de ledande leverantörerna av fiberbaserad datakommunikation och datacenter till företag och konsumenter i norra Europa. GlobalConnect skapades genom sammanslagningen av det dansk-norska företaget GlobalConnect och det svenska företaget IP-Only i februari 2020. Koncernen verkar inom B2B- och B2C och ägs av EQT.

Lösning

När sammanslagningen och arbetet med att utveckla strategin för gruppen sammanföll med pandemin minskade möjligheter att genomföra planerade fysiska aktiviteter påtagligt. Involve fick då i uppdrag att hjälpa ledningen med en alternativ lösning, dvs att utveckla och aktivera strategin i en mer digital process med hjälp av bland annat filmer och streaming.

Resultat

Uppdraget innebar att vi paketerade gruppens viktigaste strategiska mål och budskap i en serie kortfilmer presenterade av ledningsgruppens olika medlemmar. Vi utvecklade koncept, tonalitet och storyline för att hålla samman helheten. Vi skapade en strategi-hub, lättillgänglig på Intranätet för att samla allt på ett ställe och ge stöd åt ledarna i sitt uppdrag att tillsammans med sina team översätta strategins olika delar till konkreta aktiviteter i arbetet.

Aktiveringen fortsatte sedan med en livesändning riktad till alla ledare - med deltagarna från Top Management både i studio och via Teams-länk. Under livesändningen gick ledningen mer detaljerat in i strategin och cheferna hade möjlighet att ställa frågor i real-tid. Tillsammans med vår systerbyrå Creo och under ledning av rutinerade programledaren Emalee Mandl skapade vi en helhetsupplevelse med filmproduktion, talkshowupplägg, interaktivitet och livesändning i fin balans.

En del av uppdraget har handlat om strategisk rådgivning kring kommunikationen och den digitala paketeringen med målet att låta det man kommunicerar verkligen fokusera på det som är viktigt, varför det är viktigt och hur man tillsammans ska få strategin att gå från papper till verklighet.

"I och med vår sammanslagning i februari 2020, hade vi ett stort behov av att kommunicera och förankra vår nya gemensamma strategi i alla delar bolaget. Och i och med pandemin, var vi snabbt tvungna att tänka om och tänka nytt. Vi blev tvungna att hitta en lösning som var helt oberoende av fysiska möten eller resor och som var interaktiv, tydlig och inspirerande”

(Kamran Alemdar, CMO)

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.