Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

ASSA ABLOY

Together We Are the ASSA ABLOY Group

Utmaning

Når ut till 47 000 medarbetare på 18 språk

Involve och ASSA ABLOY har gemensamt tagit fram det webbaserade programmet ”Together We Are The ASSA ABLOY Group”. Programmet ger en helhetsbild av ASSA ABLOYs verksamhet, strategier, värderingar och vision framåt och riktar sig till alla 47 000 medarbetare och chefer – tillgänglig på 18 språk.

Lösning

”Together We Are…” erbjuder en plats för tydligt och inspirerande innehåll för att skapa gemensamma referenser och mål för medarbetarna inom de olika divisionerna. Genom att kontinuerligt ge alla sammanhang och kunskap om den övergripande strategin och målen, skapas delaktighet och gemenskap – samtidigt som divisionernas lokala verksamhet och mål sätts in i en större och tydligare kontext och ger ledningen handfast och pedagogiskt stöd i den lokala kommunikationen.

Resultat