Kundcase

/

Business execution

GlobalConnect

Ledarkonferens

Utmaning

Äntligen Ledarkonferens!

GlobalConnect är en av de ledande leverantörerna av fiberbaserad datakommunikation och datacenter till företag och konsumenter i norra Europa.

Efter pandemin var det viktigt för GlobalConnects ledning att samla samtliga ledare i Sverige för att presentera och arbeta med strategin på ett kreativt och involverande sätt. Vi på Involve fick i uppdrag att ta fram ett upplägg för en heldagskonferens inklusive middag och kvällsfestligheter. Upplägget byggde på en mix av presentationer av utvalda ledare, paneldiskussioner och utmanande gruppövningar för fördjupad insikt och utbyte av perspektiv och erfarenheter.

Lösning

För att skapa en riktigt minnesvärd och givande helhet, tog vi hjälp av vår systerbyrå Wonderland som är experter på att skapa kreativa event och bejublade festiviteter. Involve stod för rådgivning kring innehåll, budskap och strategipresentationer samt produktion av filmer, scengrafik och trycksaker. Wonderland tog ett övergripande ansvar för eventet i allt från körschema, bokningar av ljud- och ljus, underhållning, mat och dryck, till upplägg för en riktig galakväll.

Resultat

”Stort tack för igår - vilken fantastisk dag och kväll det blev! Mycket proffsigt!”
Internal Communications Manager - Sweden
”Tusen tack alla - grymt jobbat!!”
Executive Assistant - Sweden, Finland & Carrier

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.