Employer Branding

Attrahera och engagera - på riktigt

Framtidens organisationer…

…består av en mix av generationer, kompetenser och erfarenheter som ställer nya krav på arbetsgivaren. För att fortsätta vara konkurrenskraftig krävs en företagskultur som bygger på transparens, flexibilitet och tillit. Det krävs att man vässar sitt Employer Brand.

Agera i förändring

Employer Branding bidrar inte bara till en känsla av sammanhang, möjligheter till snabb onboarding och kompetensutveckling. Effektiv Employer Branding ökar också förmågan att agera i förändringar. Alla typer av förändringar.

Medarbetarna – era bästa ambassadörer

Vi skapar hållbara och kreativa lösningar som hjälper er att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Det gör vi ”The Involve Way” – inifrån och ut – med sann kommunikation som stärker medarbetarnas positiva upplevelse och engagemang.

Nå hela vägen fram

Vi jobbar nära våra kunder, genomlyser er kultur och utvecklar ert Employer Brand utifrån era unika styrkor. Vi hjälper er att nå hela vägen med rätt budskap till rätt målgrupp via rätt kanal, oavsett om ni är en global organisation eller ett mindre team.

Vill ni utveckla och bygga ett starkt Employer Brand?
Kontakta oss så berättar vi mer.

Kunder som vi hjälper med Employer Branding:

Fler av våra erbjudanden: