Kundcase

/

Employer branding

Fastighetsbyrån

EVP & Digital Onboarding

Utmaning

Fullt fokus på medarbetarna

Involve har sedan hösten 2017 ett pågående samarbete med Fastighetsbyrån i flera olika uppdrag i syfte att stärka Fastighetsbyråns Employer Brand och öka stoltheten.  

Samarbetet har byggt på öppenhet och en gemensam vilja att fortsätta utveckla en stark och stolt företagskultur, som i förlängningen bidrar till att Fastighetsbyrån i högre grad kan behålla och attrahera rätt medarbetare.

Lösning

Med stor respekt för varandras kunskap och perspektiv har vi utmanat och sporrat varandra. På så sätt har vi lyckats mejsla fram de bästa lösningarna för Fastighetsbyråns fortsatta utvecklingsresa. EVPn togs fram i början av 2018. Den har fungerat som en bas för det fortsatta arbetet och genomsyrar idag Fastighetsbyråns externa karriärsajt. Under 2018 kartlades och synliggjordes också Fastighetsbyråns karriärvägar och lanserades på en intern karriärsajt.

Resultat

Under 2019 togs en helt ny digital Onboarding fram, bestående av en välkomstdel, en mer praktisk introduktion och en guide för chefer. Satsningen har bla inneburit att Fastighetsbyråns centrala introduktionsdagar kunnat kortas från tre till två dagar.

Fastighetsbyråns stora fokus på sina medarbetare har gett frukt i form av flera utmärkelser och nomineringar. Fastighetsbyrån tilldelades en utmärkelse som en av Årets Karriärföretag 2020. De har också blivit utsedda till Branschens mest attraktiva arbetsgivare 2019 hos både mäklarstudenter och young professionals. Dessutom är de nominerade till Årets employer branding-företag av Universum Awards 2020.

”För oss på Fastighetsbyrån är medarbetarna vår absolut viktigaste resurs. Som Sveriges största mäklare jobbar vi tillsammans mot tydliga och högt uppsatta mål. Det kräver att alla som jobbar här har en tydlig bild av de möjligheter som finns att utvecklas hos oss, och att vi ger en så bra start för alla som det nånsin går. Som medarbetare på Fastighetsbyrån ska man veta vilka vi är, vad vi tror på, hur vi jobbar och vart vi är på väg. Tillsammans med Involve har vi hittat sätt att bli ännu tydligare.”

- Linda Nyström, HR-chef

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.