Kundcase /

Employer branding

Clarion - Digitalt workshopverktyg - för ökad passion!

Utmaning

För hotellkedjan Clarion är medarbetarnas glädje och passion viktiga ingredienser för att få gäster att komma tillbaka – gång på gång.  Clarion ville öka sin försäljning och skapa tillväxt genom en kompetenshöjning hos medarbetarna. Glädjen och passionen ska genomsyra hela verksamheten och det är viktigt att alla medarbetare kan leva upp till det varje dag i sitt arbete. För att lyckas med det krävs det givetvis medarbetare med rätt attityd, men också ett kontinuerligt arbete med Clarions värderingar.

Lösning

För att stärka den fina kulturen av passion och glädje hos alla anställda skapade vi utbildningen ”Clarion Chain of Passion” – med ett digitalt workshopverktyg som ökar kunskapen och engagemanget kring Clarions olika koncept. Verktygen innehåller en blandning av film och diskussionsfrågor och workshopen drivs av Clarions ”Passion Pilots”. Medarbetarna bjuds in till diskussioner, inspiration och lärande på ett lättillgängligt och glädjefyllt sätt, och kan i workshopverktyget själva kommunicera och bidra med innehåll.

Resultat

”Clarion Chain of Passion” har bidragit till att medarbetarna har en tydligare samsyn på vad de olika koncepten innebär och hur de ska arbeta med dem. Workshopformatet har gett medarbetarna möjlighet att mötas för att utbyta kunskap med varandra och ytterligare förbättra koncepten.  Efter lanseringen av ”Clarion Chain of Passion” ökade kundnöjdheten - från redan höga nivåer - med 8%. Genom att kompetenshöja sina medarbetare stärkte Clarion sitt varumärke.