Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

Anticimex

Faktabas och inspirationskälla – riktad till chefer

Utmaning

Med medarbetare spridda i 17 länder, och med ett decentraliserat arbetssätt hade Anticimex ett behov av att på ett effektivt sätt förmedla och förankra en gemensam, grundläggande arbetsmodell – Anticimexmodellen – hos platscheferna i de olika länderna. Med olika utmaningar och förutsättningar är det viktigt för platscheferna att kunna utbyta kunskap och stötta varandra.

Lösning

I samarbete med Anticimex har vi tagit fram ett webbaserat verktyg riktad till alla platschefer. Det är portal som fungerar både som faktabas och inspirationskälla. En viktig del är den del som kallas ”Sharing is caring”. Där kan platschefer världen över dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap till andra. Portalen uppdateras fyra gånger om året med nytt, aktuellt material.

Resultat

Med portalen har Anticimex en kommunikationskanal som stärker företagskulturen och som tar fasta på den rika mängd kunskaper och erfarenheter som finns inom koncernen. Det ger trygghet och stöd i det dagliga arbetet och skapar en vi-känsla, oberoende av vilken del av Anticimex-världen som platschefen verkar i.