Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

Anticimex

The Anticimex Model

Utmaning

Faktabas och inspirationskälla – riktad till chefer

I nära samarbete med Anticimex erbjuder Involve en webbaserad ”verktygslåda” för alla platschefer runt om i världen. Verktyget är en rik kunskaps-hub och en inspirationskälla för framgångsrikt företagande. En viktig del av innehållet är avsnittet som heter "Sharing is Caring". Där kan platschefer över hela världen dela sina erfarenheter och kunskaper med andra platschefer. Anticimex Branch Manager’s Toolbox uppdateras med nytt innehåll och inspirerande lägesrapporter med VD varje månad.

Lösning

Med portalen har Anticimex en kanal för kommunikation och kunskapsdelning som stödjer tillväxtstrategin genom att stärka en hög nivå av affärskunnande och främja en framåtlutad och utvecklande kultur. Anticimex-modellen ger stöd och trygghet i det dagliga arbetet genom att skapa en stark känsla av "vi", oavsett vilken del av Anticimex-världen som platschefen verkar i.

Resultat

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.