We transform
business
by involving all
the people

News

Dags att skippa high potentials?

Syftet med att lyfta talanger eller high potentials är oftast gott, men vad sänder det för signaler till de övriga medarbetarna? I värsta fall cementerar det en bild av att man är eller inte är, har det eller inte har det.

GAME OF THREATS

Digitalization has exploded and pushed business forward, but cybersecurity has not been able to keep up. According to PWC, companies in Sweden are particularly vulnerable because they tend to be naïve.