Kundcase /

Internkommunikation

SVA – Nulägesanalys för förbättrad internkommunikation

Utmaning

SVA hade behov av att kartlägga myndighetens internkommunikation i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer involverande och engagerad kommunikation inom organisationen. Vårt uppdrag omfattade att ta fram en nulägesbild och ta fram förslag på hur SVA på kort och lång sikt ska arbeta med sin internkommunikation och företagskultur.

Lösning

Under en involverande process med workshops och intervjuer, analyserade vi SVAs behov och förutsättningar. Därefter jobbade vi tillsammans fram strategiska prioriteringar, kort- och långsiktiga åtgärder samt förslag på konkreta insatser och aktiviteter.

Resultat

Arbetet med Involve bekräftade SVAs tidigare hypoteser och gav många nya perspektiv. SVA fick en bas för att själva kunna jobba vidare med en intern kommunikationsstrategi och enskilda åtgärder.