Kundcase /

Employer branding

Ahlstrom-Munksjö - Lekfullt koncept som skapar stolthet

Utmaning

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar, allt från högkvalitativt konstnärspapper till helt förnybara tepåsar. Av alla de hundratals produkter som skapas känner medarbetarna oftast bara till dem man själv dagligen arbetar med. Ahlstrom-Munksjö ville höja kunskapen kring produkterna och öka förståelsen och stoltheten för vilken skillnad de gör i samhället. Man ville även öka kunskapen kring hållbarhet inom företaget. Målgruppen var samtliga 8 000 anställda.

Lösning

Tillsammans med Ahlstrom-Munksjö har vi utvecklat det digitala konceptet ”Everywhere. Every day.” - som sätter produkterna i fokus och i sitt slutliga sammanhang. Den webbaserade lösningen innehåller film, quiz och en interaktiv del som består av olika vyer där produkterna visas i sitt rätta sammanhang. Den interaktiva delen går även att göra som ett spel där du samlar poäng genom att sätta rätt produkt på rätt plats. ”Everywhere. Every day.” är tillgänglig för medarbetarna via en länk och finns även på hemsidan.

Resultat

”Everywhere. Every day.” har blivit ett viktigt internt verktyg för att skapa intresse och höja kunskapen om företagets olika delar. Det har också blivit ett värdefullt verktyg i den externa kommunikationen med potentiella medarbetare. Responsen bland medarbetarna har varit mycket positiv.  ”Everywhere. Every day.” finns tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös hemsida och används även vid mässor.